Försiktigt upp i New York

Stockholmsbörsen inledde dagens handel med mindre uppgångar, men en knapp timme före stänging noterades de viktigare indexen 0,5 procent lägre. ICA Gruppen går mot strömmen med en uppgång på 10 procent efter en stark rapport i morse, medan Fingerprint Cards tappar 7 procent efter sin rapport. De cykliska bolagen Boliden och SSAB faller med ytterligare drygt procent, och ligger därmed i botten på storbolagslistan..

New York-börsen har inlett torsdagens handel med svagt stigande kurser. Positiva signaler erhölls från varuhuskedjan Walmart som höjde sin vinstprognos, varvid aktien stiger 5 procent. En annan positiv signal var att stämningsläget bland amerikanska husbyggare steg i augusti jämfört med månaden före. General Electric faller kraftigt efter att bolaget anklagas för bokföringsbedrägeri.

Inverterad räntekurva säger inte allt
Den amerikanska tioårsräntan uppgår nu till 1,56 procent, vilket är på samma nivå som tvåårsräntan. Under de senaste två dagarna har räntekurvorna för den amerikanska tioåriga respektive tvååriga statsobligationen tidvis korsats och den så kallade räntekurvan inverterats (det vill säga den korta räntan är högre än den långa).

En inverterad räntekurva i USA är en viktig konjunkturindikation, men den är inte ofelbar. Exempelvis gav räntekurvan 1998 en felaktig signal om lågkonjunktur. 1989 och 2006 var signalen korrekt, men gavs långt innan det blev lågkonjunktur.

Ibland fortsätter börsen sidledes och ibland stiger den trots en inverterad räntekurva. Vid de senaste tre gångerna med negativ yieldkurva har USA-börsen gått sidledes en gång, fallit en gång och stigit en gång (2006-07). Ofta drivs snabba räntenedgångar av tekniska faktorer (institutioners hedgning av pensionsskulder och av bostadslån) som inte har med utvecklingen av ekonomin att göra och som därför inte ska tolkas som ekonomiska signaler.

Läs fler inlägg på Börsflödet