Fed lämnade räntan oförändrad

Börsen väntas öppna nära nollstrecket på torsdagen. Europaterminen indikerar en öppning marginellt lägre, samtidigt som New York-börserna handlades oförändrade efter Stockholmsbörsens stängning. Med stöd av en kraftig uppgång i Apple var Teknik bästa sektor. Svagast gick dagligvaror. Atlas Copco-konkurrenten Ingersoll-Rand tappade 3,7 procent, trots ett bättre resultat än väntat. Bolaget sänkte sin prognos för den organiska försäljningstillväxten under 2016 marginellt till 2-3 procent. Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan sjönk med 7 räntepunkter till 1,50 procent efter Federal Reserves räntebesked (se nedan). USD/SEK noteras till 8,62 och EUR/SEK till 9,54..

Oljepriset har fallit ytterligare till 44 dollar per fat (Brent) efter amerikansk oljelagerstatistik som visade en oväntad uppgång i råoljelagren.

De asiatiska börserna pendlade kring niomånadershögsta efter att investerarna smälte Feds penningpolitiska besked. En starkare yen sänkte japanska Nikkei med 1,1 procent. Klockan 8:15 hade Hongkong- och Shanghaibörserna tappat omkring 0,3 procent.

Fed lämnade räntan oförändrad
Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad på 0,25-0,50 procent. Fed har därmed höjt styrräntan endast en gång (december 2015) sedan finanskrisen. En av de tio röstande ledamöterna ville höja styrräntan till 0,50-0,75 procent. Beskedet var mycket väntat och marknadens fokus låg istället på det efterföljande pressmeddelandet. Enligt vår mening var uttalandena något hökaktiga, då man pekar på förbättringarna i ekonomin under det andra kvartalet (såväl privatkonsumtionen som arbetsmarknaden i juni). Därtill sade centralbanken att de kortsiktiga riskerna mot ekonomin har minskat. Även om gårdagens besked ökade sannolikheten för en höjning i år, kvarstår vårt huvudscenario att Fed kommer att behålla styrräntan oförändrad och börja höja först under 2017.

Rapporter på kvällen och morgonen
Efter Torontobörsens stängning igår rapporterade Lundin Mining. Bolaget redovisade ett rörelseresultat på 135 miljoner dollar, vilket var i nivå med konsensusprognosen men högre än vi hade räknat med. Utvecklingen för de olika gruvorna (inklusive kongolesiska Tenke som redovisas som ett intressebolag) var i linje med förväntningarna, men kostnaderna var betydligt lägre än väntat i den chilenska koppargruvan Candelaria. Positivt var även att nettoskulderna minskade mer än väntat. Till följd av Freeports pågående försäljning av sin majoritetsandel i Tenke skrev Lundin Mining ner värdet på sin andel med 772 miljoner dollar till 1.250 miljoner dollar. Vi ser dock ingen större dramatik i detta, då detta nu avspeglar marknadsvärdet. Vi lär göra mindre positiva vinstprognosförändringar för 2016 efter rapporten.

AstraZenecas rapport för det första kvartalet var tämligen odramatisk. Såväl försäljning som resultat var i linje med konsensusprognoserna. Bolaget upprepade sin guidning för 2016. Det andra kvartalet var det första då Crestors patent kunde utmanas (2 maj 2016). Den globala försäljningen av Crestor uppgick till 926 miljoner dollar, vilket kan jämföras med konsensusprognosen om 1.062 miljoner dollar. En neutral aktiekurs kan väntas efter rapporten.

Detta händer idag
Klockan 9:30 idag presenteras detaljhandelsförsäljningen i Sverige (juni) och klockan 11:00 får vi konjunkturbarometrar från EMU (juli). Demokraternas partikonvent avslutas.

Före börsens öppning idag rapporterar bland annat AstraZeneca, Attendo och Tobii.

Läs fler inlägg på Börsflödet