Match och THQ rapportvinnare

Stockholmsbörsen har fortsatt uppåt och noteras 0,6 procent högre med en halvtimme till stängning. Swedish Match och THQ Nordic sticker ut med uppgångar runt 10 procent. Veoneer och Trelleborg har backat runt 5 procent efter rapporter som inte fallit investerarna på läppen. I USA har onsdagen inletts med en mindre uppgång. I morgon fortsätter rapportfloden med oförminskad kraft. Då rapporterar bland annat AstraZeneca, Oriflame, Haldex, Duni, Mekonomen och Mips, samt fastighetsbolagen Diös, Kungsleden, Pandox och spelbolagen Betsson och Evolution Gaming. Samtliga innan öppning.

Rapporter på morgonen
Boliden redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som var 2 procent lägre än konsensusprognosen, men ett rörelseresultat som var 8 procent högre än väntat. Kassaflödet var starkt under kvartalet och skuldsättningsgraden har nu sjunkit till 5 procent, vilket kan jämföras med målet om 20 procent. Utdelningen föreslås till 8,75 kronor plus extraordinärt 4,25 kronor, totalt 13 kronor per aktie (motsvarande 5,6 procents direktavkastning).

Lindab redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som var marginellt lägre än väntat, medan det justerade rörelseresultatet var 6 procent högre än konsensusprognosen. Utdelningen föreslås höjas till 1,75 kronor per aktie (1,55).

Swedish Match presenterade en rapport för det fjärde kvartalet som överlag var något bättre än väntat. Utdelningen föreslås höjas till 10,50 kronor (9,20).

Tele2 redovisade en nettoförsäljning och ett EBITDA-resultat som var helt i linje med konsensusprognosen för det fjärde kvartalet. I samband med rapporten presenterade bolaget ett nytt finansiellt mål om en låg ensiffrig tillväxt av tjänsteintäkter från slutkund och en medelhög ensiffrigt tillväxt av justerat EBITDA-resultat. Dessutom höjer man de förväntade kostnadssynergierna kopplade till integrationen med ComHem från 450 miljoner kronor till 900 miljoner kronor. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 40 öre till 4,40 kronor per aktie (motsvarande 3,8 procents direktavkastning).

Trelleborg presenterade en rapport för det fjärde kvartalet som var något svagare än väntat. Försäljningen var endast marginellt lägre än konsensusprognosen, medan rörelseresultatet var 4 procent lägre. Vidare spår bolaget en efterfrågan i nivå med, eller något lägre än, det fjärde kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer. Även den föreslagna utdelningen om 4,75 kronor per aktie var något lägre än väntat.

Laxodlarbolaget Mowi (tidigare Marine Harvest) redovisade en försäljning som var 10 procent högre än väntat, medan rörelseresultatet var i linje med prognoserna. Den föreslagna kvartalsutdelningen på 2,60 NOK per aktie är marginellt lägre än konsensusprognosen.

Spelbolaget THQ Nordic redovisade en försäljning och ett EBITDA-resultat som var 7 respektive 1 procent högre än väntat. Bolaget presenterar dessutom nya förvärv av spelförläggare, vilket talar för ytterligare höjda resultatprognoser i marknaden.

Läs fler inlägg på Börsflödet