Fortsatt börsoptimism

Börsoptimismen fortsatte under tisdagen. Några minuter före stängning noterades Stockholmsbörsen 0,5 procent högre. Den fortsatta optimismen har sin grund dels i att demokrater och republikaner har nått en preliminär uppgörelse angående muren mot Mexiko (vilket skulle förhindra en ny nedstängning av statsapparaten), dels i förhoppningar om ett positivt utfall av dels av av handelssamtalen mellan USA och Kina (på torsdag väntas USA:s finansminister Steven Mnuchin och Kinas vice premiärminister Liu He ansluta till förhandlingsbordet). New York-börserna har inlett tisdagens handel med att stiga drygt 1 procent..

Fordonsrelaterade aktier som Veoneer (+5,6 procent), Autoliv (+3,4) och Volvo (+2,1) ligger i topp bland de större bolagen. NetEnt går åt andra hållet med en nedgång på drygt 11 procent efter morgonens kvartalsrapport (se nedan). Sektorkollegan Leo Vegas tappar drygt 2 procent efter sin rapport.

Morgonens rapporter
Spelbolagsunderleverantören NetEnt redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som var 2 procent lägre än prognostiserat, men ett justerat rörelseresultat som var marginellt högre än väntat. Bolaget talar dock om en trög inledning på det första kvartalet, i synnerhet i Sverige, vilket kan öka oron för de svenska spelbolagsaktierna. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 2,25 kronor, vilket var i linje med förväntningarna.

Spelbolaget Leo Vegas redovisade intäkter som var 2 procent högre än konsensusprognosen, medan rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) var 16 procent lägre än väntat till följd av bland annat högre marknadsföringskostnader. Bolaget skjuter dessutom fram intäkts- och EBITDA-målet om 600 respektive 100 miljoner euro ett år till 2021. En utdelning på 1,20 kronor föreslås. Det ovanstående talar för att aktien kommer att vara svag i dagens handel.

Fastighetsbolaget Wihlborgs presenterade en stabil rapport för det fjärde kvartalet. Hyresintäkterna var 2 procent högre än konsensusprognosen och förvaltningsresultatet var 5 procent högre än väntat. En utdelning på 3,75 kronor föreslås.

Läs fler inlägg på Börsflödet