Ner under fredagen, upp i veckan

Stockholmsbörsen stängde 0,4 procent lägre på fredagen, men sammantaget var det ändå en relativt bra börsvecka med drygt 2 procents uppgång. Ericsson fortsatte ner med 2,5 procent efter gårdagens överraskande stora avsättningar inom Digital Services. Även flera verkstadsbolag uppvisar röda siffror på börsskärmen. Swedish Match och Skanska var bästa storbolagsaktier med uppgångar på 3 respektive 1,5 procent..

New York-börsen har inlett fredagens handel med sjunkande kurser. GM gårot strömmen med en uppgång på 8 procent efter att bolaget höjt vinstprognoserna för såväl 2018 som 2019. Amerikansk KPI sjönk för första gången på nio månader (-0,1 procent i december, jämfört med föregående månad). Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan har sjunkit med 4 punkter till 2,7 procent.

Priserna på permanenta småhus var oförändrade under perioden oktober till och med december jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB. Jämfört med samma period föregående år steg priserna med knappt 1 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet