Novo Nordisk rasar efter ny guidning

Stockholmsbörsen har återhämtat sig under förmiddagen efter att ha handlats ner med som mest 1 procent. Vid lunchtid noterades OMXS30 strax under nollan. Återigen är de rapporterande bolagen i fokus (se även nedan). Den danska läkemedelsjätten chockade marknaden med att sänka det långsiktiga målet för tillväxten för rörelseresultatet från 10 procent till 5 procent, varvid aktien har tappat nära 15 procent (motsvarande ett börsvärdefall på 80 miljarder DKK). Bravida (-8 procent), Skanska (-6 procent), Hexagon (-5 procent), Nokia (5 procent) och SSAB (-3 procent) är några andra bolag som faller på rapport. Alimak stiger med 9 procent efter att ha presenterat ett stort förvärv..

Efter gårdagens kraftiga kronfall har kronan stabiliserats något under fredagen. Vid lunchtid noterades USD/SEK till 9,04 och EUR/SEK till 9,86. 


Morgonens rapporter
Alimaks rapport för det tredje kvartalet var i linje med förväntningarna (bygg- och industrihissbolaget redovisade en försäljning som var 2 procent högre än väntat, men ett rörelseresultat som var 2 procent lägre än väntat). Mer intressant är att bolaget offentliggjorde ett stort förvärv av Facade Access Group, vilket väntas öka koncernens rörelseresultat betydligt. Aktien väntas gå starkt i dagens handel.

Danske Bank presenterade en blandad rapport för det tredje kvartalet. Det viktiga räntenettot var 1 procent lägre än konsensus men de totala intäkterna var över 8 procent högre än förväntat, drivet av ett starkt tradingnetto. Tradingnettot är volatilt mellan kvartal och därför svårt att dra några stora växlar på. Danskes kostnader var något lägre än väntat samtidigt som kreditförlusterna var betydligt högre (men fortfarande på en låg nivå). Vid första anblicken tror vi inte att rapporten kommer att medföra några större prognosjusteringar i marknaden. Mot bakgrund av aktiens starka utveckling i sen tid är det inte osannolikt att med en något negativ kursreaktion i dagens handel.

Electrolux uppvisade oväntat starka marginaler (över 7 procent rörelsemarginal) i både Europa och Nordamerika i morgonens rapport för Q3. Volymerna var dock i nivå med samma kvartal föregående år och Electrolux sänker guidningen för båda regionerna. Bolaget kommenterade inte insatskostnaderna. Hexagon presenterade en försäljning som var i linje med förväntningarna, men till följd av lägre marginaler än väntat var rörelseresultatet 5 procent under konsensusprognosen. Resultatavvikelsen indikerar att aktien kommer att gå svagare än marknaden idag.

Novo Nordisk uppvisade en sämre utveckling än förväntat i morgonens rapport för det tredje kvartalet. Därtill sänker bolaget guidningen, både i det korta och det långa perspektivet. Det långsikta tillväxtmålet sänks från 10 procent per år till 5 procent per år, vilket lär medföra kraftigt sänkta prognoser i marknaden, och pressa aktien ytterligare.

Skanska uppvisade en överraskande stark orderingång i det tredje kvartalet, hela 8 procent högre än konsensus. Å andra sidan var omsättning och rörelseresultat 6 procent respektive 24 procent lägre än förväntat.

SSAB uppvisade ett rörelseresultat (EBITDA) för Q3 som var något högre än förväntat, drivet av oväntat stark försäljning av specialstål. Överlag förväntar sig bolaget att leveranserna kommer vara stabila under innevarande kvartal.

Läs fler inlägg på Börsflödet