Fastigheter i botten på sur börs

En knapp timme före stängning noterades Stockholmsbörsen 0,6 procent lägre. Sämsta sektor är Fastigheter, som sjunker med nära 3 procent i spåren av oro för högre räntor. Bland annat faller Balder med nära 5 procent och Fabege med cirka 4 procent. Penningtvättsoron i Estland fortsätter att tynga flera bankaktier, bland annat faller Swedbank med 1,6 procent och Danske Bank med drygt 6 procent. AstraZeneca går mot strömmen med en uppgång på 1,6 procent. New York-börsen har inlett fredagens handel nära nolltstrecket..

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen, som i onsdags uppvisade den största dagsuppgången på två år, tickar upp ytterligare något till 3,22 procent efter den amerikanska sysselsättningsrapporten (se nedan). Den svenska motsvarigheten har tickat upp 3 räntepunkter till 0,72 procent. Kronan handlas relativt oförändrat mot dollarn och euron. USD/SEK noteras till 9,05 och EUR/SEK till 10,43.

Den amerikanska jobbrapporten tolkades av marknaden som att den inte innehöll något som föranleder Federal Reserve att ändra sin bana mot ett högre ränteläge. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 134.000 personer i september, vilket var lägre än den väntade ökningen om 185.000 personer. Till detta ska dock läggas att nettorevideringen för de två föregående månadernas sysselsättning uppgick till +87.000 personer. Den underliggande sysselsättningsökningen på nära 200.000 per månad är starkare än vad vi normalt kan förvänta oss så här sent i den ekonomiska cykeln, och det finns få saker som pekar på någon betydande avmattning för närvarande. Arbetslösheten minskade till 3,7 procent, vilket var något lägre än de 3,8 procent som var väntat i marknaden. Arbetslösheten har inte varit så här låg sedan 60-talet. Den genomsnittliga timlönen steg 0,3 procent, vilket var i linje med förväntningarna. Löneökningarna har varit mindre än man kan förvänta sig med tanke på den låga arbetslösheten, men vi förväntar oss att lönetrycket kommer att tillta framöver. Inflationen ligger nu på Federal Reserves 2-procentsmål, vilket vi tror kommer innebära att centralbanken fortsätter höja räntan en gång per kvartal (nästa gång i december) under en period framåt.

Läs fler inlägg på Börsflödet