Generöst bud på Meda

Börsen lär inleda svagt idag till följd av en negativ europatermin, en svag sluthandel i New York och en negativ utveckling i Hongkong. Europaterminenindikerar en öppning 1,5% lägre. De amerikanska börserna tappade 0,7-0,9 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen runt nollan (S&P 500). Bästa sektor var Hälsovård (+0,9%) och sämsta sektor var Material (-1,0%)..

Federal Reserves ordförande Janet Yellen deltog i en kongressutfrågning under gårdagseftermiddagen. Få större nyheter presenterades. Räntorna sjönk något efter utfrågningen. Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen tickade ner med 6 räntepunkter till 1,67% (1,73%). USD/SEK sjönk med 7 öre till 8,39.

Hongkong-börsen hade vid 8:30-tiden handlats ner med 3,9%. Börserna i Kina och Japan var stängda.

Generöst bud på Meda
Den amerikanska läkemedelsbolaget Mylan lägger ett kombinerat kontant- och aktiebud på Meda värt 165 kr/aktie.   Budet innebär en premie om 92% jämfört med den senaste betalkursen på  86 kr. Styrelsen i Meda rekommenderar aktieägarna att anta erbjudandet. Medas två största ägare, med tillsammans ca 30% av aktierna, har under vissa villkor bestämt sig för att anta erbjudandet.

Rapporter på morgonen
Boliden
presenterade en svag Q4-rapport. Även om försäljningen var 6% högre än väntat, var rörelseresultetatet 36% lägre än konsensusprognosen. Vi och marknaden kommer att behöva sänka vinstprognoserna för 2016 betydligt efter rapporten.

Nokia presenterade en ICA solid rapport för Q4. Drivet av en högre bruttomarginal inom Networks överträffades marknadens förväntningar på rörelsemarginalen. Därtill var kassaflödet starkt och utdelningen om 0,26 euro något högre än väntat. Det negativa var att bolaget guidade försiktigt för Q1 då investeringsviljan hos kunderna är osäker till följd av makrooron.

NetEnt överträffade förväntningarna med god marginal på samtliga punkter i Q4. Omsättningen ökade med 34% (6% mer än förväntat) och rörelseresultatet överträffade prognoserna med 8%. Vi räknar med att fortsatt ljusa utsikter och uppskruvade prognoser i marknaden kommer att ge stöd åt aktien.

New Wave presenterade en oväntat bra försäljning (trots vädret) under Q4 med 9% organisk tillväxt. Det justerade rörelseresultatet var 5% högre än väntat. Även kassaflödet var starkt. Q1 har inletts något svagt p.g.a. det varma vädret. Aktien har varit svag i år, varför det är rimligt att räkna med en viss lättnadsreaktion idag.

Detta händer idag
Utöver ovan rapporterade bl.a. East Capital, Haldex, Kinnevik, Klöverna, Lindab, Munksjö, Platzer och Sweco före börsens öppning. Vid lunch rapporterar Hufvudstaden. På makroagendan står räntebesked från Riksbanken (kl 9:30). I marknaden finns förväntningar om ytterligare en räntesänkning. Utfrågningen med Janet Yellen fortsätter.

Läs fler inlägg på Börsflödet