H&M eldar på börsen

I linje med merparten övriga större Europabörser, stiger Stockholmsbörsen under torsdagen. Strax före stängning hade OMXS30 stigit med 0,6 procent. Indextunga H&M stiger med drygt 3 procent och är en av de trendstarkaste aktierna för närvarande med en uppgång sex dagar i rad. Efter att ha gått ungefär som index började aktien falla kraftigt i slutet av april, då försäljningen utvecklades svagt och dollarn stärktes (innebärande högre inköpskostnader och lägre bruttomarginal). Trots den senaste tidens uppgångar handlas aktien 22 procent lägre än för ett år sedan (jämfört med -14 procent för Stockholmsbörsen)..

Trendbrott för H&M?

Källa. SIX.

Dagens kursraket är solenergibolaget Etrion, som vände förlust till vinst under det andra kvartalet. Aktien stiger med nära 20 procent. HiQ handlas nära oförändrat, trots en rapport som var bättre än väntat (se nedan).

Inflationen i Sverige var högre än väntat under juli. På årsbasis steg KPI med 1,1 procent, vilket var högre än väntade 0,8. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan sjunker ändå med 1 räntepunkt till rekordlåga 0,05 procent. Kronan stärks mot både dollarn (8,43) och euron (9,42).

Oljepriset har återhämtat sig kraftigt under dagen och handlas på drygt 45 dollar per fat (Brent).

Morgonens rapporter
I likhet med flera andra IT-konsulter, rapporterade HiQ en stark rapport för det andra kvartalet. Bolaget redovisade rekordhöga intäkter, vilka var 3 procent högre än konsensusprognosen. Bland annat överraskade den finska verksamheten positivt. Rörelseresultatet var 2 procent högre än konsensusprognosen. Även kassaflödet var rekordstarkt. Aktien har gått bra i sen tid (+11 procent den senaste månaden), men höjda prognoser i marknaden i kölvattnet av rapporten kan ändå motivera en viss kursuppgång idag.

Onlinehandlaren Zalando (delägt av Kinnevik) redovisade en tämligen odramatisk rapport för det andra kvartalet (de viktigaste siffrorna har redan kommunicerats tidigare). Intäkterna ökade med 25 procent jämfört med samma kvartal förra året och rörelsemarginalen ökade till 8,8 procent (0,3 procentenheter högre än väntat). Bolaget upprepade sin guidning för helåret om en försäljningsökning i övre delen av intervallet 20-25 procent och 4,0-5,5 procents justerad rörelsemarginal.

Detta händer i morgon
Den danska konglomeratjätten AP Möller-Maersk rapporterar. I Sverige rapporterar Africa Oil, Black Earth och CTT Systems. Ratos preferensaktie handlas exklusive rätt till utdelning (25 kr).  Från Tyskland får definitiva inflationssiffror för juli och preliminär BNP för det andra kvartalet. Temperaturen på den svenska bostadsmarknaden mäts via bostadsprisutvecklingen under juli (Valueguard och Svensk Mäklarstatistik). Från EMU får vi industriproduktion för juni och reviderad BNP för det andra kvartalet.  I USA presenteras detaljhandelsförsäljningen (juli), producentprisindex (juli) samt Michigan konsumentförtroendeindex (augusti).

Läs fler inlägg på Börsflödet