H&M mot strömmen på positiv börs

Stockholmsbörsen handlades upp i kölvattnet av gårdagens positiva utveckling i USA då oron för ett handelskrig mellan USA och Kina minskat efter att tunga företrädare för dessa länder uttryckt sig försiktigt optimistiskt avseende en förhandlingslösning i handelsfrågan. Kinas premiärminister Li Keqiang sade bland annat att handelsspänningarna bör lösas med förhandlingar, eftersom han inte såg några vinnare i ett handelskrig. USA:s president Donald Trump har skrivit i en tweet att samtalen pågår och att "alla kommer att bli glada", till slut. OMXS30 noterades 0,9 procent högre, vilket dock var en något svagare utveckling än på merparten andra större europeiska börser. H&M gick mot strömmen med ett kursfall på nära 5 procent till 120,94 kronor (en nivå vi senast såg i början av 2005), trots en rapport som var relativt i linje med förväntningarna (se nedan). Industri var bästa sektor, med uppgångar på 3 procent i bland annat SKF och Volvo. New York-börserna har inlett handeln runt nollstrecket..

De europeiska långräntorna tickar ner något, samtidigt som kronan försvagats något mot dollarn. USD/SEK noteras till 8,22 och EUR/SEK till 10,20.

Oljepriset har handlats stadigt kring 70 dollar per fat (brent).

H&M:s Q1-rapport i linje med förväntningarna
H&M presenterade en rapport för det första kvartalet (december-februari) som var i linje med förväntningarna. Försäljningen var känd sedan tidigare. Bruttomarginalen på 49,9 procent var marginellt bättre än väntat, medan rörelsemarginalen på 2,6 procent var marginellt lägre än väntat och innebar att rörelseresultatet blev 4 procent lägre än konsensusprognosen. Rörelseresultatet sjönk med drygt 60 procent (från 3.159 till 1.208 miljoner kronor) jämfört med samma kvartal förra året. Trots att det första kvartalet innebar en betydande försämring i förhållande till motsvarande period föregående år, håller H&M fast vid sin bedömning om en resultatförbättring under helåret.

Bolagets onlineförsäljning ökade med 20 procent och försäljningen för de nya varumärkena (”new business”) ökade med 15 procent, jämfört med det första kvartalet föregående år. H&M:s bedömning är att försäljningen för dessa verksamheter ska öka med drygt 25 procent under helåret.

H&M:s varulager ökade med 8 procent i lokala valutor, jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Bolaget skriver att nivån på det utgående varulagret per den 28 februari 2018 är högre än planerat, vilket kommer att leda till större prisnedsättningar under andra kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Läs fler inlägg på Börsflödet