Handel kring nollstrecket

Det har varit lugn handel på Stockholmsbörsen idag. OMXS30 handlas kring nolllstrecket och omsättningen är låg. Detta ska ses mot bakgrund av en uppgång på nära 6 procent på 2 veckor, och stor osäkerhet inför kvartalsrapporterna under kommande dagar. I morgon rapporterar bland annatr Ericsson, Husqvarna, Tele2 och Investor. De större börserna i Europa uppvisar små uppgångar och i USA noteras index vid nollstrecket efter en timmes handel. Oljelagerstatistik från USA visade på en uppgång i råoljelagren om drygt 2 miljoner fat i förra veckan, vilket var i linje med förväntningarna. Varken Nordsjö- eller Texasoljan påverkades av statistiken.

Läs fler inlägg på Börsflödet