Högre inflation än väntat

I linje med merparten övriga större Europabörser, stiger Stockholmsbörsen under torsdagsförmiddagen. Vid lunchtid hade OMXS30 stigit med 0,3 procent. Dagens kursraket är solenergibolaget Etrion, som vände förlust till vinst under det andra kvartalet. Aktien stiger med 16 procent. HiQ handlas oförändrat, trots en rapport som var bättre än väntat (se nedan)..

HM i topp bland storbolagen

Källa. SIX.

Inflationen i Sverige var högre än väntat under juli. På årsbasis steg KPI med 1,1 procent, vilket var högre än väntade 0,8. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan sjunker ändå med 2 räntepunkter till rekordlåga 0,05 procent. Kronan handlas oförändrat mot dollarn (8,46), men stärks något mot euron (9,43).

Oljepriset har återhämtat sig något under förmiddagen, men handlas fortfarande under 44 dollar per fat.

 

Morgonens rapporter
I likhet med flera andra IT-konsulter, rapporterade HiQ en stark rapport för det andra kvartalet. Bolaget redovisade rekordhöga intäkter, vilka var 3 procent högre än konsensusprognosen. Bland annat överraskade den finska verksamheten positivt. Rörelseresultatet var 2 procent högre än konsensusprognosen. Även kassaflödet var rekordstarkt. Aktien har gått bra i sen tid (+11 procent den senaste månaden), men höjda prognoser i marknaden i kölvattnet av rapporten kan ändå motivera en viss kursuppgång idag.

Onlinehandlaren Zalando (delägt av Kinnevik) redovisade en tämligen odramatisk rapport för det andra kvartalet (de viktigaste siffrorna har redan kommunicerats tidigare). Intäkterna ökade med 25 procent jämfört med samma kvartal förra året och rörelsemarginalen ökade till 8,8 procent (0,3 procentenheter högre än väntat). Bolaget upprepade sin guidning för helåret om en försäljningsökning i övre delen av intervallet 20-25 procent och 4,0-5,5 procents justerad rörelsemarginal.

Läs fler inlägg på Börsflödet