Högre räntor efter Fedbesked

Stockholmsbörsen har tappat 0,3 procent under torsdagsförmiddagen, vilket står i kontrast till övriga större Europabörser som stiger med omkring 0,5 procent. Ett skäl till nedgången är att H&M faller med nära 5 procent efter svaga försäljningssiffror för november (se nedan). I topp bland storbolagen återfinns dollarkänsliga Ericsson (+3,3 procent). Nätpanelstillverkaren Troax stiger med drygt 7 procent efter att ha genomfört ett förvärv i USA..

De amerikanska räntorna steg och dollarn stärktes kraftigt då marknaden tolkade Feds besked (inklusive den efterföljande frågestunden med Janet Yellen) som något mer hökaktigt än väntat. Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen steg med 10 räntepunkter till 2,57 procent. Den svenska motsvarigheten stiger med 6 ränteupunkter till 0,62 procent. Dollarn har stärkts med 16 öre mot kronan till 9,30. EUR/USD noteras till 1,05 och EUR/SEK till 9,75. 

Precis som väntat höjde den amerikanska centralbanken Federal Reserve styrräntan med 25 räntepunkter till ett intervall mellan 0,50 och 0,75 procent. Inklusive räntehöjningen i december förra året var detta den andra höjningen på tio år. Fed upprepar att man bedömer att den ekonomiska utvecklingen kommer att ske på ett sätt som talar för "endast gradvisa höjningar" och räntenivån antas under en tid kvarstå under nivåer som antas gälla på längre sikt. Vidare har Fedledamöternas medianränteprognoser för styrräntan justerats upp jämfört med motsvarande prognoser i september. Prognoserna indikerar nu tre räntehöjningar 2017 (jämfört med två i september), samt tre höjningar under 2018 och 2019. I slutet av 2019 landade medianprognosen på 2,9 procent, vilket är nära Feds långsiktiga räntebedömning om 3,0 procent. Marknadens prissättning av antalet höjningar under 2017 steg till två och en halv.

Enligt vår mening utgör Feds prognos för räntebanan en balansakt. Om de finansiella marknaderna anser att prognoserna är för aggressiva kommer de att sälja av långa obligationer för att undvika förluster, vilket skulle innebära ytterligare högre obligationsräntor. I värsta fall skulle räntorna kunna stiga lika kraftigt som under 1994 och strypa ekonomin mer än vad Fed väntar sig. Å andra sidan måste Fed signalera att räntorna måste stiga för att dämpa överdrivet risktagande i marknadens jakt på avkastning. Vår bedömning är att Fed inte kommer att höja räntan lika mycket som räntebanan indikerar. Centralbanken har skjutit upp styrräntehöjningar förr och kan mycket väl fortsätta att göra det.

Stark dollar bra för exportföretagen
Dollarstyrkan kommer att gynna svenska exportföretag redan under innevarande kvartal, men effekterna kommer att bli än tydligare under det första och andra kvartalet 2017 (då dollarn är 13 procent starkare mot kronan på årsbasis). Givet nuvarande USD/SEK-kurs kommer dollarn att vara 9 procent starkare mot kronan under 2017. Därtill har ett antal tillväxtmarknadsvalutor och den ryska rubeln (+32 procent under Q2 på årsbasis) stärkts. Även euron har stärkts mot kronan. Allt annat lika är bolag som Boliden, Ericsson, BillerudKorsnäs, Elekta, Sandvik, Volvo och Alfa Laval stora vinnare givet nuvarande valutakurser.

H&M: Svag novemberförsäljning
H&M:s försäljning ökade med 9 procent i lokala valutor under november, jämfört med samma månad i fjol. Denna siffra indikerar att försäljningen i jämförbara butiker minskade med 1 procent under månaden. Konsensusprognosen indikerade försäljningen skulle öka 13,6 procent. Mot bakgrund av detta kan aktien förväntas vara svag i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet