Hur går det för Sverige?

På dagens agenda väntas en del tung makrostatistik från Sverige. Klockan 09.30 kommer BNP-siffror för Q4, PPI, detaljhandels- och lönestatistik. Från EMU kommer inflationssiffror (KPI kl. 11.00) och från USA kommer preliminära siffror på BNP i Q4, kl. 14.30.

Läs fler inlägg på Börsflödet