Hur går det för industrin?

I en tid med kraftigt stigande börser och många signaler som indikerar att konjunkturen är på väg nedåt är den ekonomiska statistiken kanske särskilt intressant. Idag klockan 09.30 kommer statistik på svenska industriorder i februari. Motsvarande data för USA presenteras klockan 16.00. Klockan 10.30 kommer Sentix index över investerarförtroendet i euroområdet, som baseras på svaren från cirka 4.000 privata och institutionella investerare. Bilia, Hexagon och SSAB har bolagsstämma. I HIQ är det första dag för handel utan rätt till inlösenrätt i inlösenprogram, 3:35 kronor per aktie.

Läs fler inlägg på Börsflödet