I väntan på Fed

Ikväll klockan 20:00 ger den amerikanska centralbanken Federal Reserve räntebesked. Marknadsförväntningarna är att Fed sänker styrräntan med 0,25 procentenheter från dagens intervall 2,25-2,50 procent. Detta skulle innebära den första sänkningen i samband med finanskrisen 2008, då räntan sänktes till 0,00-0,25 procent. Då en sänkning är relativt välkommunicerad riktas fokus mot signaleringen om kommande sänkningar och vad Jerome Powell säger vid den efterföljande pressträffen. Marknaden prisar för närvarande in sänkningar med 25 punkter vardera även i september och december..

Stockholmsbörsen stängde oförändrat på onsdagen. Rörelserna var generellt sett små, men Securitas rapport föll inte investerarna på läppen och aktien tappade hela 9,5 procent trots en relativt odramatisk rapport som endast var något sämre än väntat. Bäst bland storbolagen gick Getinge (+2,2 procent). Lundin Petroleum presenterade en rapport för det andra kvartalet som var i linje med förväntningarna. Försäljningen och ett rörelseresultatet var 1-2 procent lägre än väntat och bolaget upprepar sin produktionsprognos för 2019. Aktien steg med drygt 2 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet