Stark inledning på rapportsäsongen

Stockholmsbörsen steg för tredje dagen i följd under torsdagen med bidrag från starka rapporter. Tele2 (+7,6 procent), Intrum Justitia (+6,9), Ericsson (+3,4), SCA (+2,9) och Nordea (+1,4) steg alla efter sina rapporter (se nedan för kommentarer från i morse). Getinge gick mot strömmen med en nedgång på 6,6 procent efter en rapport som var svagare än väntat..

Tele2 i topp efter stark rapport

Källa. SIX.

 

Räntan på den svenska tioåriga statsobligationen har stigit med 2 räntepunkter till 0,74 procent. USD/SEK noteras till 8,86 och EUR/SEK till 9,45.

Oljepriset har stigit till 56,20 dollar per fat (brent) nu på morgonen.

Rapporter på morgonen
Ericsson rapporterade i morse för det fjärde kvartalet. Som förväntat och kommunicerat höll den negativa affärsmixen från föregående kvartal i sig även i årets sista kvartal. Den organiska tillväxten minskade med 11 procent, men omsättningen var 10 procent högre än konsensusprognosen vilket medförde att rörelseresultatet överträffade förväntningarna. Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var stabil jämfört med föregående kvartal, men minskade till 29,4% (36,6%) jämfört med samma kvartal föregående år efter bland annat lägre patent- och licensintäkter. Utdelningen föreslås sänkas från 3,7 kronor till 1 krona per aktie. I marknaden låg förväntningarna på 2,17 kronor. Bolagets framåtblickande kommentarer bekräftar svaga marknader och att den nuvarande affärsmixen kommer att hålla i sig hela 2017. 

Nordea presenterade en rapport för det fjärde kvartalet som överträffade förväntningarna. Räntenettot ökade med 2 procent i lokala valutor (jämfört med föregående kvartal) och var 1 procent högre än konsensusprognosen. Provisionerna var 3 procent högre än väntat och tradingnettot var hela 22 procent högre än väntat. Rörelseresultatet var 16 procent högre än väntat. Banken föreslår vidare en utdelning på 0,65 euro per aktie, vilket var i linje med förväntningarna. Aktien har varit stark in i rapporten, men mot bakgrund av ovanstående starka siffror väntas aktien stiga i dagens handel.

Intrum Justitia presenterade ett rapporterat rörelseresultat som var 33 procent högre än konsensusprognosen och justerat för engångsposter var rörelseresultat 11 procent högre än väntat. Kassaflödet var också starkt. Investeringarna i köpta fordringar uppgick till 1 166 miljoner kronor, vilket var den högsta nivån någonsin. Givet att marknadens vinstprognoser lär behöva höjas, att aktien varit svag inför rapporten och att en stor av aktierna är blankade, talar mycket för en betydande kursuppgång i dagens handel.

SCA presenterade en försäljning för det fjärde kvartalet som var 3 procent högre än väntat och ett justerat rörelseresultat som var 2 procent högre än väntat. En hög skatt medförde dock att vinsten per aktie var betydligt lägre än väntat. En utdelning om 6 kronor per aktie föreslås.

Tele2 presenterade en bra rapport för det fjärde kvartalet, drivet av bland annat minskad förlust i Nederländerna. Försäljning och rörelseresultat (EBITDA) överträffade konsensus med 5 respektive 15 procent. Utdelningen om 4 kronor per aktie blev som förväntat.

Läs fler inlägg på Börsflödet