AstraZeneca rasade efter forskningsmiss

Stockholmsbörsen Föll med 0,6 procent under torsdagen. AstraZeneca rasade med 15 procent efter negativa besked kring den viktiga Mystic-studien (se nedan). Nokia stiger med 3,7 procent efter att ha presenterat en rapport som var bättre än väntat. Även oljejätten Statoil stiger efter sin rapport. Hexagon och Bilia presenterade rapporter i linje med förväntningarna, med lugna kursreaktioner som följd..

Marknadsäntorna i Europa är relativt stabila. Dollarn har återhämtat en del av svagheten efter Feds räntebesked. USD/SEK noteras till 8,23 och EUR/SEK till 9,60.

Oljepriset har stigit ytterligare till drygt 51 dollar per fat (brent) efter att USA:s energidepartement igår rapporterat om att oljelagren sjunkit betydligt mer än väntat under förra veckan.

Inga överraskningar från Fed
Som väntat lämnade Federal Reserve målet för dagslåneräntan, Fed funds, oförändrat inom intervallet 1,00-1,25 procent. Centralbanken framhöll att inflationen har sjunkit den senaste tiden. Kommittén noterar att den penningpolitiska hållningen ännu är ackommoderande och stöder därmed viss ytterligare förbättring i arbetsmarknadsförhållandena och en återgång till 2 procents inflation. En normalisering av Feds balansräkning förväntas inledas "relativt snart" givet att ekonomin utvecklas som förväntat. Få ledtrådar avseende när nästa räntehöjning kommer lämnades.

 

Morgonens rapporter
Nokia redovisade ett justerat operativt rörelseresultat som var hela 28 procent högre än konsensusprognosen. Starkt bidragande till detta var ett nytt licensavtal med Apple och höga intäkter inom patentverksamheten Nokia Technologies. Försäljningen inom Nokia Networks minskade med 5 procent i konstanta valutor, jämfört med Ericsson där försäljningen minskade med 9 procent (således tar Nokia marknadsandelar). Marginalen inom Networks på 8,2 procent var bättre än väntat (7,7 procent).

Statoils justerade rörelseresultat för det andra kvartalet var 3 procent högre än konsensusprognosen, främst till följd av högre produktion i Norge. Bolaget höjer även sin prognos för den organiska produktionen 2017, vilken nu väntas bli 5 procent högre än föregående år (tidigare 4-5 procent).

AstraZenecas redovisade en försäljning för det andra kvartalet som var något högre än väntat, men ett justerat rörelseresultatet som var hela 16 procent högre än väntat tack vare en högre bruttomarginal, lägre försäljnings- och administrationskostnader. Bolaget upprepar sin guidning för 2017. Negativt var de initiala resultaten av den viktiga immunterapistudien under namnet Mystic. AstraZeneca meddelade att kombinationen Imfinzi och tremelimumab inte når upp till det primära målet för progressionsfri överlevnad (PFS) vid första linjens icke-småcellig lungcancer. MYSTIC-studien fortsätter som planerat att bedöma de ytterligare primära ändpunkterna för total överlevnad (OS) för Imfinzi som monoterapi och för kombinationsbehandlingen Imfinzi/tremelimumab. 


Igår kväll presenterade Lundin Mining en stabil rapport för det andra kvartalet. Försäljningen var marginellt lägre än väntat och det operativa rörelseresultatet var marginellt högre än väntat. Likviden kopplad till försäljningen av innehavet i Tenke har mottagits, vilket innebär att bolaget nu har en nettokassa på drygt 1 miljard USD.

Läs fler inlägg på Börsflödet