Kraftig rekyl

Efter en tids nedgång får vi en efterlängtad rekyl på Stockholmsbörsen idag. OMXS30 stiger med 2 procent, med verkstadsbolagen i topp. Humöret på europabörserna är gott, med uppgångar på bred front. Bäst utveckling har börsen i Köpenhamn, tätt följd av London. I USA har veckan inletts med stigande kurser. S&P 500 noteras 1,6 procent högre efter den första handelstimmen. I morgon är det lugnt på Svenska börsen (endast SCA av de större bolagen rapporterar) men en hel del välbekanta namn från andra håll rapporterar, däribland Sony, Volkswagen, BP, Pfizer, Facebook, Coca Cola, Fiat, GE och Tata Steel. På makroagendan står bland annat BNP i eurozonen, KPI i Tyskland och amerikanska huspriser. Från USA kommer även statistik över veckovisa oljelager.

På dagens makroagenda står bland annat BNP i eurozonen, KPI i Tyskland och amerikanska huspriser. Från USA kommer även statistik över veckovisa oljelager (efter stängning). Det är få bolagsrapporter i Sverige, men en hel del intressant på annat håll, t.ex.; Lufthansa, Sony, Volkswagen, BP, Pfizer, Coca-Cola, Facebook, Electronic Arts, Fiat Chrysler, General Electric och Tata Steel.

Läs fler inlägg på Börsflödet