Kraftigt fall på Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen faller på bred front under tisdagsförmiddagen. Vid lunchtid hade OMXS30 handlats ner med nära 2%. Merparten övriga europeiska börser faller något mindre. Mot strömmen går Boliden (+0,6%) efter att ha rapporterat starka siffror för det första kvartalet på morgonen. Även Pandox går något bättre än index efter att ha presenterat en stabil kvartalsrapport. En annan aktie som går mot strömmen meden uppgång på knappt 2% är Fingerprint Cards. I morgon bitti ska bolaget presentera långsiktiga finansiella mål. Bankaktier har en tung dag med en nedgång på drygt 2%..

Få bolag i grönt på Stockholmsbörsen

Källa. SIX.

 

Dollarn fortsätter att försvagas efter gårdagens svaga inköpschefsindex. En dollar kostade vid lunchtid 7,92 kronor, vilketär en nivå vi inte sett sedan årsskiftet 2014/15. Mot euron har dollarn försvagats till 1,06.

Oljepriset har sjunkit till 45,40 dollar per fat (brent).

Morgonens rapporter
Gruvbolaget Boliden redovisar ett rörelseresultat för Q1 som var 7% högre än vår prognos och 17% högre än konsensusprognosen. Försäljningen var dock lägre än väntat. Resultatavvikelsen för både gruvorna och smältverken var positiv. Vi räknar med vinstprognoshöjningar och en positiv aktiekursreaktion.

Hotellfastighetsbolaget Pandox levererade en solid Q1-rapport. Såväl försäljningen som den viktigaste resultatraden Cash Earnings var i linje med konsensusprognoserna. Substansvärdet beräknas till 112 kr per aktie (108 kr Q4 2015), vilket var 2% högre än konsensus. Den underliggande marknaden i Norden utvecklas väl. Bolaget guidar dock för en negativ effekt på driftnettot från Pandox Brysselhotell på 40 mnkr för helåret p.g.a. terroristattackerna (varav merparten belastar Q2), vilket lär föranleda vissa prognossänkningar i marknaden.

Läs fler inlägg på Börsflödet