Lugnt inför morgondagens omröstning

Stockholmsbörsen handlas runt nollan vid lunchtid. Handeln är avvaktande inför morgondagens folkomröstning om EU i Storbritannien. Bank är bästa sektor. H&M har tappat 0,7% efter att ha rapporterat ett resultat för Q2 som var något bättre än väntat (se nedan). Även på ränte-. och valutamarknaderna är rörelserna förhållandevis små. Den svenska tioåriga statsobligationsräntan tickar ner med en räntepunkt till 0,57%, samtidigt som kronan handlas oförändrat mot dollarn..

Många bankaktier bland vinnarna

Källa. SIX.

 

H&M -  rapporten något bättre än väntat
H&M:s rapport för det andra kvartalet var något bättre än väntat. Försäljningen var känd sedan tidigare, men rörelseresultatet var 2,4% högre än konsensusprognosen, delvis tack vare en något högre bruttomarginal än väntat. Juniförsäljningen hittills (1-21 juni) ökade med 7%, jämfört med väntade 9%. Detta indikerar en negativ försäljningsutveckling i jämförbara butiker med 3% (juniförsäljningen förra året var dock stark). Vi bedömer att vinstprognosförändringarna blir små efter rapporten.

Detta händer idag
Från Konjunkturinstitutet kommer en färsk konjunkturprognos och barometrar (kl 9:00). SCB presenterar arbetslöshetssiffror för maj (9:30). Från USA kommer siffror på försäljning av befintliga hus (16:00) och officiell oljelagerstatistik (16:30). Fed-chefen Janet Yellen frågas ut i representanhuset. Före börsens öppning rapporterar H&M och Skistar.

I morgon folkomröstar britterna om huruvida de vill vara kvar (”Bremain”) eller lämna (”Brexit”) EU. Den senaste sammanställningen av opinionsundersökningarna visar en viss trendvändning till Bremains fördel (se graf). Bettingsajternas implicita odds är att britterna kommer att rösta för att vara kvar i EU. Enligt dessa odds är det 79% sannolikhet att ”Bremain” vinner.

 

Läs fler inlägg på Börsflödet