Makrofokus

På dagens agenda finns en del intressant makrodata. Bland annat väntas konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för februari, klockan 9.00. Från svenskt håll kommer även statistik över hushållsutlåningen i januari, kl 9.30. Klockan 11.00 kommer konjunkturbarometern för EMU och klockan 14.00 kommer preliminära inflationssiffror från Tyskland (världens fjärde största ekonomi). I USA är en av dagens höjdpunkter orderingången på så kallade varaktiga varor (kl. 14.30), men vi får även veckovis statistik över oljelagren (kl. 22.30).

Läs fler inlägg på Börsflödet