Makrotung vecka

Ny månad innebär att inköpschefsindex kommer från en rad marknader. Detta index är en viktig konjunkturindikator och kommer dels för tillverkningssektorn, dels för tjänstesektorn. På veckans agenda står även debatt mellan Clinton och Trump, payrolls med mera.

Kina: Stängda finansmarknader, 1-7 oktober

Måndagen den 3 oktober
Ny månad innebär att inköpschefsindex för tillverkningssektorn kommer från en rad marknader. Inköpschefsindex är en viktig konjunkturindikator då det bland annat omfattar företagens uppgifter om orderingång, produktion, sysselsättning, leveranstider och lager av inköpt material. Under natten har detta index kommit från Kina och Japan. Det svenska indexet kommer klockan 08.30, och från EMU och USA kommer det kl. 10.00 respektive 16.00.

Data på nybilsregistreringar i Sverige i september presenteras kl 09.00 och siffror på bilförsäljningen i USA väntas kl. 21.00.

Bland bolagshändelser noterar vi att Nibe har extra stämma och det är sista dagen att handla aktien inklusive nyemissionsrätt, NE 1:7, 48 kr/aktie. Det är även sista dag att handla Sectra inklusive inlösenrätt. Varje aktie delas i två varav en inlöses för 4,50 kronor.


Tisdagen den 4 oktober
Skistar rapporterar kl. 07.30.
Probi: Sista dag inklusive nyemissionsrätt, NE 1:4, 264 kr/aktie
ABB: Kapitalmarknadsdag i Zürich, kl 11.00-17.30

Stort fokus idag kommer att bli på den andra av tre debatter mellan Hillary Clinton och Donald Trump. Det är lugnt på makroagendan. Det kommer oljelagerstatistik från API avseende USA, kl. 22.30, vilket kan ge en försmak på den officiella lagerdatan imorgon.


Onsdagen den 5 oktober

Inköpschefsindex för tjänstesektorn kommer från en rad marknader. Det svenska indexet kommer 08.30, EMU 10.00, USA 15.45. Under förmiddagen kommer siffror på svensk industriproduktion och industriorder. Från EMU kommer månadssiffror på detaljhandeln kl. 11.00. En viktig punkt på dagens agenda är månadssiffrorna på sysselsättningen i den privata sektorn i USA (ADP, kl. 14.15). Dessa kan ge en indikation om fredagens ”jobbdata” för hela ekonomin. Övrig statistik från USA är bl.a. industriorder och officiell oljelagerstatistik, kl. 16.30.


Torsdagen den 6 oktober
MQ och Industrivärden rapporterar kl. 07.15 resp. 10.00. Det är lugnt vad gäller ekonomisk statistik. Den svenska småhusbarometern kommer kl. 09.30. Från USA får vi varselstatistik för september (Challenger) kl. 13.30.


Fredagen den 7 oktober
Dagens, och kanske veckans, höjdpunkt är ”non farm payrolls” i USA kl. 14.30. (Det vill säga sysselsättningen i september, exklusive jordbrukssektorn). Denna statistik följs på nära håll av marknaden och brukar ge effekt på såväl aktie- som ränte- och valutamarknaderna. Från USA kommer även veckostatistik över antalet aktiva riggar i Nordamerika, kl 19.00.

Läs fler inlägg på Börsflödet