Börsfallen fortsatte i Europa

Europabörserna föll som väntat efter gårdagens och nattens dystra utveckling i New York och Asien. Några minuter före stängning på torsdagen noterades OMXS30 2,8 procent lägre. Nedgången är bred och såväl verkstadsbolag som Volvo (-3,7 procent) som mer konjunkturokänsliga bolag som H&M och Securitas (-4,8 respektive -4,1 procent) återfinns bland storbolagsförlorarna. Klädkedjorna KappAhl och RnB faller med 11 respektive 13 procent efter att ha rapporterat på morgonen. Getinge är det enda storbolag som går mot strömmen med en marginell uppgång..

New York-börsen (S&P 500) har inlett torsdagens handel med att falla 1,4 procent. Detta betyder att S&P 500 handlas på minus sjätte dagar sträck (sammantaget under dessa dagar har indexet fallit med drygt 6 procent). Vinsthemtagningar, oro för stigande obligationsräntor, upptrappningen av handelskriget mellan USA och Kina samt vissa signaler om en global konjunkturavmattning har varit några av förklaringarna
 
Konsumentpriserna steg 0,5 procent i september jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,3 procent. Vänta var att KPI skulle ha stigit 0,3 procent på månadsbasis och stigit med 2,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Framförallt de kortare svenska marknadsräntorna har stigit, samtidigt som kronan har stärkts med cirka 10 öre mot dollarn och euron efter statistiken. EUR/SEK noteras till 10,42 och noteras till 9,02.

Oljepriset har också sjunkit kraftigt och närmar sig nu 80 dollar per fat (brent). Guldpriset går mot strömmen med en uppgång på 2 procent till 1.219 dollar per uns.

Läs fler inlägg på Börsflödet