Bank och Verkstad leder nedgång

Stockholmsbörsen har fallit på bred front under onsdagen i spåren av nedgångar i USA och Asien samt svagare rapporter än väntat för några av storbolagen. En timme före stängning hade OMXS30 fallit med 1,6 procent, medan det bredare Stockholmsindexet fallit med 1,3 procent. Indextunga Verkstads- och Banksektorerna faller mest..

Atlas Copco har tappat 5 procent (justerat för avskiljd utdelning). Bolaget rapporterade en stark orderingång och ett rörelseresultat som var något bättre än väntat, samtidigt som marginalen och det justerade rörelseresultatet var något sämre än väntat. Nordea rapporterade ett bättre rörelseresultat än väntat, men då de viktigare posterna ränte- och provisionsnetto var sämre än väntat faller aktien 2 procent. Handelsbanken tappar cirka 5 procent efter sin rapport, som var något svagare än väntat. Byggbolaget NCC går mot strömmen med en uppgång kring 7 procent efter att ha rapporterat en urstark orderingång och en bättre byggmarginal än väntat. Edgeware stiger med 8 procent efter en höjd rekommendation från Handelsbanken. 

New York-börserna har inlett dagens handel med 0,3 procent lägre kurser. Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan har tickat upp till 3,02 procent, vilket är den högsta nivån sedan januari 2014. Kronan har försvagats med 5 öre mot dollarn (8,56) och med 1 öre mot euron (9,42).

Läs fler inlägg på Börsflödet