Nionde dagen i rad av kursuppgång?

Efter åtta dagar av uppgångar på Stockholmsbörsen, handlas OMXS30 svagt över nollstrecket under torsdagseftermiddagen. Mest noterbart idag är att H&M tappar drygt 5 procent efter sin rapport i morse (se nedan). Verkstadsbolag går bäst, och i toppen bland storbolagen återfinns Atlas Copco, Volvo och Sandvik. New-Yorkbörserna har inlett handeln svagt. Dow Jones är upp 0,1 procent. S&P 500 ligger vid nollan, medan Tekniktunga Nasdaq är ned 0,1 procent. Innan öppning kom definitiva siffror för USA:s bruttonationalprodukt, BNP, i årets andra kvartal visade på en tillväxt på 3,2 procent, vilket var lite över förväntan. Vidare var handelsöverskottet lägre än väntat i augusti medan nyanmälda arbetslösa ökade lite mer förra veckan än förhandstipsen.

OMXS30: Verkstad i topp, H&M i botten (Källa. SIX)


Svenska räntor steg svagt på torsdagen. Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan oförändrad på 0,48 procent, medan den svenska tioåringen en punkt högre på 0,95 procent. I USA har dollarn och räntorna sjunkit under dagen efter onsdagens besked om president Trumps önskade skattereform. Räntorna har fortsatt ned något i spåren av USA-statistik som kom innan öppning. USD/SEK noteras till 8,13 och EUR/SEK till 9,58.I ett tal igår presenterade USA:s president Donald Trump riktlinjer för skattereformen. Bolagsskatten föreslås sänkas till 20 procent från nuvarande 35 procent. För privatpersoner föreslås tre olika skattenivåer, att jämföra med dagens sju nivåer. De tre nya nivåerna föreslås bli 12, 25 samt 35 procent. Därtill vill republikanerna att de första 12.000 dollar som en privatperson tjänar ska vara helt skattefria. Efter att skatteförslaget presenterades kommenterade några ledande republikaner att de inte tänker rösta för ett skatteförslag som höjer budgetunderskottet.

H&M:s rapport i linje med förväntningarna
H&M presenterade en rapport det tredje kvartalet som var i linje med förväntningarna. Rörelseresultatet var 1 procent högre än konsensusprognosen, medan försäljningen var känd sedan tidigare. Bolaget säger att septemberförsäljningen inleddes starkt, men har mattats något i slutet av månaden. Då bolaget inte kommer att presentera månatliga försäljningssiffror framöver, väntar vi inga försäljningsdata förrän kvartalssiffran (september-november) ges den 15 december. H&M:s varulager uppgick i slutet av tredje kvartalet till 16,6 procent av omsättningen (rullande tolv månader), vilket innebar en sekventiell ökning jämfört med det andra kvartalet och en oförändrad nivå jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Bolaget säger dock att ”det finns stor potential att nå lägre varulagernivåer framöver som en följd av snabbare ledtider, effektivare varuförsörjningskedja och mer inköp i säsong”.

Läs fler inlägg på Börsflödet