Nokia mot strömmen på stark börs

Gårdagens optimism har spillt över till tisdagsförmiddagen. Stockholmsbörsen hade vid luchtid stigit med 1%, vilket ändå var något lägre än merparten övriga större europeiska handelsplatser. Banksektorn går särskilt starkt och storbolagen går generellt sett starkare än småbolagen. Nokia går mot strömmen med en nedgång på nära 3% efter att ha guidat för en lägre marginal inom Networks (se nedan)..

Källa. SIX.

Oljepriset har studsat upp efter gårdagens fall och noterades vid lunchtid till 44,40 dollar per fat. 

Marknadsräntorna är stabila, liksom kronan mot övriga större valutor.

Rapporter på morgonen
Nokias försäljning under Q1 var 3% lägre än konsensusprognosen, men tack vare enhögre bruttomarginal än väntat var det justerade rörelseresultatet marginellt högre än prognostiserat. Det mest negativa i rapporten och det marknaden kommer att fokusera på var bolagets guidning för 2016. Nokia guidar för lägre intäkter för Networks 2016 jämfört med 2015, vilket redan ligger i marknadens prognoser. Mer allvarligt är att bolaget säger att rörelsemarginalen kommer att vara ”över 7%” under 2016, vilket kan jämföras med nuvarande konsensusprognos om 9-10%.

Läs fler inlägg på Börsflödet