Ökad riskaptit

Stockholmsbörsen inledde dagen med en relativt stor nedgång, men noteras oförändrad efter snart två timmars handel. På europabörserna är det mestadels små rörelser. Färsk statistik från SCB visar att den svenska industrins totala orderingång steg 9,3 procent i april jämfört med månaden före (säsongsrensat i volym). På OMXS30 ligger SSAB och Boliden i topp med uppgångar runt 2-3 procent.

Läs fler inlägg på Börsflödet