Ökad riskvilja

Stockholmsbörsen har inlett fredagens handel med stigande kurser. Liksom igår är det exportorienterade cykliska bolag som går bäst. Volvo och Atlas Copco går bäst bland storbolagen med uppgångar kring 3 procent..

Engelska Skolan presenterade en nettoomsättning och ett resultat för det fjärde kvartalet som var 3-4 procent högre än konsensusprognosen. Nettoomsättningen steg till 757 miljoner kronor (611) och den organiska tillväxten uppgick till 14 procent. Rörelseresultatet ökade till 71 miljoner kronor (28). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,16 kronor. Aktien stiger drygt 7 procent.

Terminshandeln indikerar en öppning kring nollstrecket. New York-börsen steg med 1,3 procent, efter att ha handlats relativt oförändrat efter Stockholmsbörsens stängning. I stort sett samtliga sektorer steg, med Industri och Teknik i topp. Mildare tongångar i handelskonflikten mellan USA och Kina bidrog till den ökade riskviljan. Modekedjan Abercrombie & Fitch backade drygt 15 procent efter att ha sänkt sin försäljningsprognos. Bolaget hänvisar delvis till ogynnsamma tullar från handelskonflikten mellan USA och Kina. Även stormarknadskedjan Best Buy föll kraftigt efter att ha presenterat en svag kvartalsrapport och hänvisat till negativa effekter av tullarna. Den amerikanska tioåringen har stigit tre räntepunkter till 1,51 procent.

Asienbörserna uppvisar en blandad utveckling, med merparten index upp medan de kinesiska börserna handlas relativt oförändrat. Japansk och sydkoreansk makrostatistik överraskade till stora delar positivt, med högre industriproduktion än väntat. Japansk och sydkoreansk makrostatistik överraskade till stora delar positivt, med högre industriproduktion än väntat.

Efter att ha stigit med cirka 1 procent till 61 dollar per fat under gårdagen, ser Oljepriset ut att gå mot den största veckovisa uppgången sedan mitten av juli efter veckans lagernedgång i USA och det mildare tonläget i handelskriget.

Engelska Skolan presenterade en nettoomsättning och ett resultat för det fjärde kvartalet som var 3-4 procent högre än konsensusprognosen. Nettoomsättningen steg till 757 miljoner kronor (611) och den organiska tillväxten uppgick till 14 procent. Rörelseresultatet ökade till 71 miljoner kronor (28). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,16 kronor.

Dagens agenda
Huvudpunkterna på dagens agenda är inflations- och sysselsättningssiffror från EMU (11:00) samt amerikansk privatkonsumtion och inflation för juli (12:00).

Före börsens öppning rapporterar bland annat Engelska Skolan och Karolinska Development.

Läs fler inlägg på Börsflödet