Oljan åter över 50 dollar

Europaterminen indikerar en öppning 0,3% lägre. New York-börserna adderade 0,1-0,2 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och avslutade dagen med uppgångar om totalt 0,7-0,8%. Energi var bästa sektor i kölvattnet av högre oljepriser. Även bankaktier gick bra då sannolikheten för en tidigare räntehöjning från Fed har ökat..

Amerikanska huspriser steg med 0,7% mellan februari och mars, vilket var högre än väntade 0,5%.

Markits preleminära inköpschefsindex för den amerikanska tjänstesektorn sjönk till 51,2 under april, vilket var lägre än väntade 52,8.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen tickade upp en räntepunkt till 1,87%.

De asiatiska börserna handlades nära nollan. Tokyobörsen steg med 0,1%. Kl 8:30 hade Hongkong- och Shangahaibörserna tickat ner med 0,1 respektive 0,4%.

Oljepriset - åter över 50 dollar per fat
Oljepriset handlas över 50 dollar per fat (brent) för första gången sedan i november 2015. Enligt officiell statistik sjönk USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, med 4,2 mn fat under förra veckan jämfört med föregående vecka. Marknadens prognos var en nedgång om 2,5 mn fat. Den 2 juni har oljekartellen OPEC möte, vilket kan komma att få stor påverkan på oljepriset framöver.

Detta händer idag
Idag presenteras KI:s konjunkturbarometer. Från Sverige får vi även inflationssiffror i form av PPI (april). Från USA får vi order varaktiga varor (april). G7-ländernas ledare träffas 26-27 maj. Lundbergs rapporterar för Q1. Kinnevik (7,75 kr) handlas exklusive rätt till utdelning och Indutrade handlas exklusive fondemissionsrätt 2:1. Itab genomför split 3:1. Idag är sista dagen att handla Fingerprint exklusie split 5:1. Betsson har kapitalmarknadsdag och handlas exklusive rätt till inlösenförfarande (varje aktie delas i två, vara en inlöses för 4,51 kr).

Läs fler inlägg på Börsflödet