Svag Europabarometer

Stockholmsbörsen föll kraftigt under torsdagen. OMXS30 tappade 2,2 procent, delvis tyngt av utdelningen i Handelsbanken. Euro Stoxx 50 tappade ungefär lika mycket. New York-börserna har inlett dagens handel med fall kring 1,4 procent. Handelsbanken var dagens stora förlorare med ett kursfall på drygt 11 kronor (10 procent), varav utdelningen stod för 7,50 kronor. Samtliga storbolag uppvisade röda siffror på börsskärmarna..

Preliminära PMI-data för euroområdet visade att affärssentimentet dämpades ytterligare i mars i såväl industri- som tjänstesektorn. Det sammanvägda indexet för euroområdet sjönk till 55,3, från 57,1 i februari, vilket var lägre än väntade 56,7. Detta var den lägsta noteringen på 14 månader. Siffran indikerar att avmattningen (låt vara från en hög nivå) är av mer fundamental karaktär och inte bara en reaktion på en stökig finansiell marknad som i början av året. En stark euro och ökad oro för handelskrig kan spela in. Efter en tid av successivt bättre framtidsutsikter för euroområdet tycks det nu som om vi går in i en lugnare fas. Motsvarande siffra för USA sjönk till 54,3 i mars, jämfört med 55,8 föregående månad. ÄVen detta var något lägre än väntat.

Kronan har tappat 4-5 öre mot dollarn och euron. Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan har fallit tillbaka 6 punkter till 2,83.

Läs fler inlägg på Börsflödet