Öppning på plus

Stockholmsbörsen väntas inleda dagens handel på plus. Europaterminen indikerar en öppning 0,5 procent högre, samtidigt som New York-börserna steg med 0,2-0,3 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning. Kraftförsörjning var bästa sektor, medan Energi gick svagast i kölvattnet av ett lägre oljepris. Volatilitetsindex VIX steg till 12,3 (11,3)..

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan sjönk med 4 räntepunkter till 1,54 procent. Kronan har stärkts mot dollarn och euron. USD/SEK noteras till 8,36 och EUR/SEK till 9,48.

Oljeprisrekylen nedåt fortsatte under natten. Oljepriset noterades på morgonen till 48,70 dollar per fat (Brent).

Preliminärt inköpschefsindexet för den japanska tillverkningsindustrin steg till 49,6 i augusti jämfört med 49,3 i juli. En svag efterfrågan och stark yen har medfört att företagen fått sänka sina försäljningspriser i den kraftigaste takten sedan oktober 2012.

Tokyobörsen sjönk med 0,6 procent. Klockan 8:15 hade Hongkongbörsen tappat 0,4 procent, medan Shanghaibörsen stigit med 0,2 procent.

Detta händer idag
Bolagsrapporter: Den danska konglomeratjätten AP Möller-Maersk rapporterar. I Sverige rapporterar Africa Oil, Black Earth och CTT Systems. Ratos preferensaktie handlas exklusive rätt till utdelning (25 kr).

Makro: Från Tyskland får definitiva inflationssiffror för juli och preliminär BNP för det andra kvartalet. Temperaturen på den svenska bostadsmarknaden mäts via bostadsprisutvecklingen under juli (Valueguard och Svensk Mäklarstatistik). Från EMU får vi industriproduktion för juni och reviderad BNP för det andra kvartalet.  I USA presenteras detaljhandelsförsäljningen (juli), producentprisindex (juli) samt Michigan konsumentförtroendeindex (augusti).

Läs fler inlägg på Börsflödet