Elux steg på positiv börs

Stockholmsbörsen stängde 0,7 procent högre, vilket innebär att börsen hittills i år avancerat drygt 8 procent. Electrolux var dagens storbolagsvinnare efter beskedet om att Professionella Produkter ska delas ut till aktieägarna (se nedan). Aktien handlades upp drygt 10 procent. Streamingbolaget Edgeware steg lika mycket efter en oväntat stark rapport. Polymerbolaget Hexpol gick mot strömmen (-3 procent) efter att ha redovisat ett svagare resultat än väntat..

Stockholmsbörsen stängde 0,6 procent högre, vilket innebär att börsen hittills i år avancerat drygt 8 procent. Electrolux var dagens storbolagsvinnare efter beskedet om att Professionella Produkter ska delas ut till aktieägarna (se nedan). Aktien handlades upp drygt 10 procent. Streamingbolaget Edgeware steg lika mycket efter en oväntat stark rapport. Polymerbolaget Hexpol gick mot strömmen (-2,8 procent) efter att ha redovisat ett svagare resultat än väntat.

New York-börsen har inlett dagens handel med att stiga 0,2 procent. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 304.000 personer i januari, vilket var nära dubbelt så många som väntat. Det amerikanska inköpschefsindexet för industrin steg till 56,6 i januari jämfört med 54,3 i december. Väntat var 54,2. Motsvarande index för Kina, EMU och Sverige sjönk däremot till 48,3, 50,5 respektive 51,5. Det svenska inköpschefsindexet sjönk till den lägsta nivån på nära tre år. Grovt kan sägas att värden under 50 tyder på avmattning och över 50 på ekonomisk tillväxt.

Morgonens rapporter
Electrolux sände igår kväll ut ett pressmeddelande med innehållet att man ska dela ut affärsområdet Professionella Produkter till aktieägarna under 2020. Electrolux har inlett ett arbete med avsikt att kunna föreslå en bolagsstämma att besluta att dela koncernen i två noterade bolag - dels "Electrolux" för hushållsprodukter och dels "Electrolux Professional" för professionella produkter. Detta besked överskuggar morgonens kvartalsrapport, där försäljningen och det justerade rörelseresultatet var 3 respektive 6 procent högre än väntat. Utdelningen föreslås till 8,50 kronor per aktie.

Läkemedelsjätten Novo Nordisk redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som var i linje med förväntningarna, medan rörelseresultatet var 5 procent lägre än konsensusprognosen. I resultatsiffran ligger dock en engångspost på 800 miljoner DKK och justerat för detta är resultatet något högre än väntat. Bolaget spår en försäljningstillväxt i lokal valuta för helåret 2019 på 2-5 procent och ett ökat rörelseresultat i lokala valutor om 2-6 procent. Mittpunkterna i dessa intervall är i linje med nuvarande konsensusprognoser för 2019. En utdelning på 8,15 DKK föreslås.

Stora Enso redovisade en försäljning som var i linje med förväntningarna, men ett rörelseresultat som var 15 procent lägre än väntat. Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 0,50 euro.

Kraftbolaget Fortum redovisade en omsättning för det fjärde kvartalet som var 8 procent högre än konsensusprognosen och ett justerat rörelseresultat som var 5 procent högre än väntat. Vinsten per aktie påverkades negativt av en engångspost kopplad till kärnkraftsverksamheten i Sverige. En oförändrad utdelning på 1,10 euro per aktie föreslås (5,6 procents direktavkastning).

Danske Bank redovisade totala intäkter som var 1 procent högre än konsensusprognosen och ett resultat före skatt som var 3 procent högre än väntat tack vare bland annat lägre kreditförluster än väntat. Utdelningen föreslås till 8,50 DKK per aktie (7 procents direktavkastning).

Läs fler inlägg på Börsflödet