På agendan

Under torsdagen får vi veta bostadsprisutvecklingen i Sverige i mars. Från EMU och USA får vi inflationssiffror (KPI) för mars. Bank of England avger penningpolitiskt besked. International Energy Agency (IEA) kommer med månadsrapport över oljemarknaden. Bland de större bolagen noterar vi att Holmen (10,50 kr) och Ericsson (3,70 kr) handlas exklusive utdelning. I morgon..

fredag kommer den mest intressanta statistiken från Kina i form av industriproduktion (väntat +6,0% på årsbasis), investeringar och detaljhandelsförsäljning för mars samt BNP för Q1 (väntat +6,7%). Stabiliserade tillväxtsiffror kan ge en indikation på att myndigheterna har lyckats med att stabilisera tillväxten via stimulanser. Från USA får vi industriproduktion under mars och Michigan konsumentförtroendeindex för april. Meda (2,50 kr), Ratos (3,25 kr), Saab (5 kr), Sweco (3,50 kr) och SCA (5,75 kr) handlas exklusive utdelning.

Läs fler inlägg på Börsflödet