På agendan

De amerikanska börserna håller helgstängt idag på grund av Thanksgiving, och det är relativt lugnt vad gäller ekonomisk statistik. Från svenskt håll släpper Konjunkturinstitutet (KI) sin barometer för november klockan 09.00 och vice riksbankchef Martin Flodén talar om för- och nackdelar med negativ ränta klockan 10.45. I Tyskland kommer IFO-index, över affärsklimatet i landet, klockan 10.00. IFO är en viktig indikator för den tyska och europeiska ekonomin då Tyskland är den i särklass största ekonomin i regionen. Systemair rapporterar klockan 08.00 och Lundbergs vid lunchtid.

Läs fler inlägg på Börsflödet