På agendan

På dagens makroagenda står bland annat BNP i eurozonen, KPI i Tyskland och amerikanska huspriser. Från USA kommer även statistik över veckovisa oljelager. Det är få bolagsrapporter i Sverige, men en hel del välkända namn på annat håll, t.ex.; Lufthansa, Sony, Volkswagen, BP, Pfizer, Coca-Cola, Facebook, Electronic Arts, Fiat Chrysler, General Electric och Tata Steel.

Läs fler inlägg på Börsflödet