Oljerally efter OPEC-möte

Den amerikanska sysselsättningen (utanför jordbrukssektorn) ökade mindre än förväntat i november, med 155 000 personer jämfört med 200 000 personer som var väntat. Arbetslösheten låg kvar på 3,7 procent och även timlönerna steg som förväntat med 3,1 procent i årstakt, samma som förra månaden. Den initiala reaktionen blev att dollarkursen och amerikanska räntor sjönk tillbaka något, men 50 minuter efter jobbsiffrorna är nivåerna i stort sett oförändrade. Än mer intressant är att OPEC nått ett avtal om en minskning av oljeproduktionen med 1,2 miljoner fat per dag. Som en följd härav stiger oljepriset med 4 procent. Har du en uppfattning om den fortsatta riktningen för oljepriset kan du på lätt sätt handla Handelsbankens Bull- och Bearcertifikat som ger hävstång på prisutvecklingen.

Payrolls och OPEC i fokus

Under fredagen fortsätter OPEC-mötet i Wien, ett möte som kan få stora konsekvenser för oljepriset framöver. I övrigt är fredagens höjdpunkt vad gäller ekonomisk statistik de amerikanska sysselsättningssiffrorna (de så kallade "Payrolls") som publiceras klockan 14:30. 200.000 nya jobb väntas ha skapats under november.  
Före börsens öppning rapporterar Sectra. Q-linea noteras på Stockholmsbörsen. KappAhl (2 kr), K2A (5 kr i preferensaktie kvartalsvis) och Tobin Properties (5,75 kr i preferensaktie halvårsvis) handlas exklusive rätt till utdelning. 

Läs fler inlägg på Börsflödet