Positiv öppning väntas

Europaterminen indikerar en öppning 0,8% högre. New York-börserna stängde marginellt högre än vid tiden för Stockholmsbörsens stängning. Oljepriset har fallit till 43,80 dollar per fat (Brent) efter att marknadsfokus åter skiftat till överutbudet av råolja istället för det tillfälliga produktionsbortfallet p.g.a. skogsbränderna i Kanada..

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen sjönk med 3 räntepunkter till 1,74%. USD/SEK noteras till 8,15.

Inflationen i Kina uppgick till 2,3% i årstakt i april, vilket var i linje med prognoserna. Kinas regering har ett inflationsmål på 3%. Producentprisindex sjönk med 3,4% i årstakt, vilket var en något mindre minskning än väntat  

Asienbörserna steg överlag under natten och morgonen. Tokyobörsen steg med 2,2%. Kl 8:30 hade Hongkongbörsen stigit med 0,2% och Shangahaibörsen med 0,4%.

Rapporter på morgonen
Nokias försäljning under Q1 var 3% lägre än konsensusprognosen, men tack vare enhögre bruttomarginal än väntat var det justerade rörelseresultatet marginellt högre än prognostiserat. Det mest negativa i rapporten och det marknaden kommer att fokusera på var bolagets guidning för 2016. Nokia guidar för lägre intäkter för Networks 2016 jämfört med 2015, vilket redan ligger i marknadens prognoser. Mer allvarligt är att bolaget säger att rörelsemarginalen kommer att vara ”över 7%” under 2016, vilket kan jämföras med nuvarande konsensusprognos om 9-10%. Detta lär tolkas negativt och sätta press på aktien idag.

Lundin Mining skriver i ett pressmeddelande att man ska utvärdera alla alternativ för sin andel i den kongolesiska gruvan Tenke Fungurume.  Delägaren Freeport McMoran offentliggjort igår att man ska sälja sitt innehav i Tenke till ett kinesiskt bolag till ett värde som är betydligt lägre än Lundin Minings motsvarande bokförda värde på sitt innehav. Bl.a. har Lundin rätt att utnyttja sin hembudsrätt.

Detta händer idag
Bland andra Balder, Fenix, Hexagon (12:00), Lagercrantz (11:30), Nokia, Peab (13:00), Ratos och Troax rapporterar. Bure (2 kr), Industrivärden (5 kr) och Rejlers (2 kr) handlas exklusive utdelning.  I övrigt presenteras konfidensindikator för amerikanka småföretag (NFIB) för april (12:00). För oljemarknaden får vi intressanta data i form av EIA:s månadsrapport (18:00) och oljelagerstatistik avseende USA (22:30).

Läs fler inlägg på Börsflödet