Recessionssignal från USA

Den amerikanska tioårsräntan har fallit till 1,60 procent. Under dagen har yieldkurvorna för den amerikanska tioåriga respektive tvååriga statsobligationen tidvis korsats, ett fenomen som ofta förebådat en ekonomisk recession. Stockholmsbörsen faller med omkring 2 procent under onsdagen, med de cykliska bolagen SSAB, Boliden och Autoliv i botten på storbolagslistan..

Gamingbolaget THQ Nordic stiger med cirka 2 procent efter att ha presenterat en stark rapport för det första kvartalet 2019/20. Nettoförsäljningen om 1.142 miljoner kronor var 8 procent högre än konsensusprognosen och EBITDA-resultatet på 390 miljoner kronor var 11 procent högre än väntat. Även Troax går mot strömmen med en uppgång efter en stabil rapport för det andra kvartalet. LeoVegas faller cirka 6 procent efter sin rapport.

New York-terminen har inlett onsdagens handel med att falla 1,7 procent. Gårdagens optimism efter att Trump-administrationen sagt att man tills vidare undantar vissa varor, inklusive mobiltelefoner och kläder, från de nya tullar om 10 procent på kinesiska varor som ska införas från den 1 september är således som bortblåst. Donald Trump sade även att man haft "väldigt produktiva" samtal med Kina, samtidigt som Kina håller fast vid sina planer på att besöka USA i september för fortsatta handelssamtal.

 

Åter svaga siffror från Kina
Färsk statistik visar att samtliga indikatorer avseende den ekonomiska tillväxten i Kina mattades mer än väntat under juli. Industriproduktionen ökade med 4,8 procent (jämfört med samma månad förra året), vilket är den lägsta redovisade noteringen bortsett från några nyårsmånader i början av 2000-talet. Väntat var en ökning med 5,8 procent.

Detaljhandelsförsäljningen ökade med 7,6 procent i juli, vilket kan jämföras med väntade 8,6 procent och föregående månads 9,8 procent. Slutligen ökade investeringarna i fabriker, vägar och andra fasta tillgångar i städer med 5,7 procent under perioden januari till juli jämfört med samma period föregående år. Väntat var 5,8 procent. Enligt våra beräkningar innebar detta en tillväxt under juli med 5,2 procent (en minskning från 6,3 procent i juni).

Den sammantagna bilden är att de överraskande positiva siffrorna i juni var undantag och att riktningen fortsätter att vara nedåtriktad. Vi bedömer att tillväxten i Kina kommer att fortsätta att mattas framöver så länge handelskriget fortsätter. Fortsatta ekonomiska stimulanser kommer sannolikt offentliggöras, men dessa kan endast minska, och inte helt motverka, effekterna av handelskriget och avmattningen i den strukturella tillväxten.

Läs fler inlägg på Börsflödet