Positiva inköpschefer i Storbritannien

I likhet med övriga större europeiska börser stiger Stockholmsbörsen under torsdagsförmiddagen. Vid 11-tiden noterades OMXS30 0,6 procent högre. Precis som under övriga dagar i denna vecka går bankerna starkt. En annan vinnarsektor är Råvaror. Bästa enskilda aktie på storbolagslistan är Elekta (+3,7 procent), som stiger efter morgonens starka rapport..

Den svenska tioåriga statsobligationsräntan har stigit med fyra räntepunkter till 0,13 procent. Tendensen med en svag krona fortsätter. USD/SEK noteras till 8,57 och EUR/SEK till 9,56.

Oljepriset har återhämtad sig något efter gårdagens fall och noterades klockan 11:00 till 47 dollar per fat (Brent).

Positiva inköpschefer i Storbritannien
Inköpschefsindex för tillverkningssektorn i EMU uppgick till 51,7 i augusti, jämfört med 52,0 i juli och prognosen om 51,8. Motsvarande index för Storbritannien var betydligt bättre än väntat; 53,3 jämfört med prognosen om 49,5. En svagare valutakurs till följd av Brexit har sannolikt påverkat positivt. Det svenska inköpschefsindexet för tillverkningssektorn sjönk till 50,7 i augusti från 55,4 i juli, vilket ocskså var också betydligt svagare än väntat. Det framåtblickande delindexet för orderingång var särskilt svagt.

Det kinesiska officiella inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin ökade till 50,4 i augusti (från 49,9 i juli). Konsensusprognosen indikerade en viss försämring. Markits inköpschefsindex för tillverkningsindustrin föll från 50,6 till 50,0, vilket var i linje med prognoserna. Båda indexen är nu över 50-tröskeln, som teoretiskt indikerar skillnaden mellan expansion och kontraktion i ekonomin. Inköpschefsindexen indikerar också att tillväxten i industriproduktionen tilltog under augusti, och ett möjligt tecken på att delar av industrisektorn (de delar som inte lider av stor överkapacitet som behöver minskas) går ganska bra. Under dagen får vi intressanta inköpschefsindex från många andra marknader.

Elekta över förväntan
Elekta överträffade konsensusprognoserna i morgonens rapport för det första kvartalet (brutet räkenskapsår). Överlag var det en solid rapport god ordertillväxt och ett justerat rörelseresultat väl över marknadens prognoser. Detta indikerar en positiv kursreaktion i dagens handel. Eftersom det är det första kvartalet i räkenskapsåret 2016/17 bedömer vi att det blir relativt små uppjusteringar av konsensusestimaten.

Läs fler inlägg på Börsflödet