Starkt inköpschefsindex för EMU

Ëfter en inital uppgång kring 0,5 procent, har utvecklingen på Stockholmsbörsen mattats för att vid lunchtid noteras 0,2 procent högre. Millicom är bästa storbolagsaktie med en uppgång på drygt 3 procent. Telia tappar 1,90 kronor, varav 1,50 kronor kan sägas utgöra fallet på grund av avskiljd utdelning. Rapporterande Inwido (se nedan) faller med 7 procent efter en svag rapport..

Det preliminära inköpschefsindexet för EMU steg överraskande mycket till 53,7 i oktober, från 52,6 i september. Detta är den högsta nivån hittills i år. Priskomponenten steg för första gången sedan 2011.

Kronan handlas stabilt mot dollarn (8,92) och euron (9,71). Även på räntemarknaden är rörelserna små, med marginellt lägre marknadsräntor.

Oljepriset har återhämtat sig något under förmiddagen och noteras till strax under 52 dollar per fat (brent).

Nyheter från i morse
New York-börserna adderade 0,1-0,2 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning i fredags. Sammantaget under veckan steg S&P 500 med 0,4 procent.

Räntan på den amerikanska tioåriga statsobligationen tickade ner 2 räntepunkter till 1,74 procent. USD/SEK har stigit till 8,91 och EUR/SEK noterades till 9,70 på morgonen.

Oljepriset har sjunkit något och noteras på morgonen till 51,60 dollar per fat (brent).

Det preliminära japanska inköpschefsindexet för tillverkningssektorn steg till 51,7 i oktober, från 50,4 i september.

De asiatiska börserna uppvisade i huvudsak stigande kurser. Tokyobörsen steg med 0,3 procent. Klockan 8:15 handlades Hongkongbörsen 0,4 procent högre och Shanghaibörsen 1,3 procent högre.

Inwido presenterade en rapport för det tredje kvartalet som var svagare än väntat. Försäljningen var 4 procent lägre och rörelseresultatet 6 procent lägre än konsensusprognosen. Efterfrågan i Sverige och Finland var svagare än väntat. Detta kommer sannolikt föranleda vinstprognossänkningar.

Detta händer idag
Före börsens öppning rapporterar Gunnebo och Inwido. Sandvik rapporterar klockan 13:30. Telia handlas exklusive utdelning om 1,50 kronor per aktie.

Under dagen får vi preliminära inköpschefsindex från en rad olika marknader, inklusive EMU (kl 10:00) och USA (15:45). Från Kina (15:00) och EMU (15:30) får vi ledande indikatorer.

Läs fler inlägg på Börsflödet