Rapporterna fortsätter att välla in

Stockholmsbörsen har handlats strax under nollstrecket under torsdagseftermiddagen. Com Hem stiger med över 7 procent efter att Kinnevik köpt 18,5 procent av aktierna i bolaget. Kinnevik faller samtidigt med nära 4 procent. Nokia stiger med 5,5 procent efter en rapport som var bättre än väntat, och i synnerhet bättre än Ericssons. Liksom många andra verkstadsbolag presenterade även SKF en stark rapport. Aktien är upp drygt 1,80 procent. Åt andra hållet går Betsson (-5 procent), trots ett högre resultat för det första kvartalet än väntat. De ledande börsindexen i New York steg marginellt på torsdag inför en ny rapportdag. Under kvällen väntas rapporter från ett flertal techjättar, däribland Microsoft, Google och Amazon.

 

OMXS30. SKF ny rapportvinnare

Källa. SIX.


Räntan på den svenska tioåriga statsobligationen faller med 4 räntepunkter till 0,62 procent efter Riksbankens räntebesked på förmiddagen, där centralbanken var oväntat duvaktig. Kronan försvagas mot både dollarn och euron. USD/SEK noteras till 8,85 och EUR/SEK till 9,62.

Oljepriset har tickat ner till 51,10 dollar per fat (brent).

 

Morgonens rapporter
Nordea presenterade en rapport för det första kvartalet som huvudsakligen var i linje med förväntningarna. Såväl de totala intäkterna som räntenettot var 1 procent högre än förväntat och rörelseresultatet var 3 procent högre än konsensusprognosen. Även kärnprimärkapitalrelationen på 18,8 procent (18,4 procent 31/12) var enligt prognoserna.

SEB redovisade ett rörelseresultat som var 10 procent högre än konsensusprognosen, främst tack vare ett starkare tradingnetto och lägre kreditförluster än väntat. Räntenettot var 1 procent högre än konsensusprognosen. SEB-aktien har stigit med 11 procent hittills i år, jämfört med 4 procent för den svenska banksektorn, samtidigt som den positiva resultatavvikelsen var av lägre kvalitet (trading). Detta bör innebära att dagens aktiekursreaktion inte blir så stark.

Nokia presenterade en försäljning och ett justerat rörelseresultat som var marginellt bättre än väntat. Intressant att notera var att nettoförsäljningen inom Mobile Networks endast sjönk med 2 procent under kvartalet (på årsbasis och i konstant valuta), vilket kan jämföras med motsvararande verksamhet i Ericsson Networks som minskade med i storleksordningen 15 procent. Det svaga i rapporten var en låg marginal för området IP Networks and Applications.

Betsson presenterade en omsättning för det första kvartalet som var marginellt lägre än väntat, men ett justerat rörelseresultat som var 5 procent högre. Bland annat utvecklades kasinoverksamheten utvecklades betydligt bättre än marknaden räknat med.

AstraZeneca redovisade en försäljning som var 1 procent lägre än konsensusprognosen, men tack vare en högre bruttomarginal och lägre administrationskostnader än väntat, var rörelseresultatet betydligt högre än konsensusprognosen. Aktien lär stiga i dagens handel.

SCA redovisade en stabil rapport för det första kvartalet. Det justerade rörelseresultatet var 2 procent högre än konsensusprognosen, drivet främst av en stark marginal inom affärsområdet Personliga hygienprodukter.

SKF redovisade ett rörelseresultat på 2 295 miljoner kronor för det första kvartalet 2017. Analytikerna hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 2 058 miljoner kronor. Även SKF:s försäljning ökade mer än väntat och låg på 19 601 miljoner kronor. Även om aktien har varit stark på sistone, talar mycket för att den fortsätter upp i dagens handel.

Läs fler inlägg på Börsflödet