Rapportflod på morgonen

Stockholmsbörsen lär öppna svagt då Europaterminen är ner 0,5% på morgonen, Asienbörserna överlag var ner under morgonen och New York-börserna tappade efter vår stängning. Rapportfloden fortsatte under morgonen med rapporter i bland annat H&M, SCA, Tele2, Electrolux, NCC och Intrum Justitia..

De amerikanska börserna tappade 1,0-1,4% efter Stockholmsbörsens stängning och totalt under dagen föll de viktigaste indexen med 1,1-2,5%. Tyngt av Apple (-6,6%) blev IT svagaste sektor (-2,5%).

Oljepriset återhämtade sig under gårdagen. På morgonen kostade brentoljan 32,90 dollar per fat.

Federal Reserve lämnade som väntat räntan oförändrad. Centralbankens uttalanden var mer duvaktiga än i december, vilket sannolikt avspeglar svagare ekonomisk data under den senaste månaden. Vi står kvar vid vår prognos om en räntehöjning i mars. Räntanpå den amerikanska 10-åriga statsobligationen var oförändrad på 2,00%. USD/SEK har sjunkit något och noterades på morgonen till 8,52.

De asiatiska börserna sjönk överlag under natten och morgonen. Tokyobörsen föll med 0,7%. Klockan 8:30 hade Hongkongbörsen stigit med 0,1%, medan Shanghaibörsen hade tappat 2,9%.

Rapporter på morgonen
H&M rapporterade ett rörelseresultat för Q4 som var 1% bättre än väntat (försäljningen var redan känd). Något negativt var att utdelningen på 9,75 kr inte höjdes med 0,25 kr som väntat och att januariförsäljningen inletts något svagare än väntat. Mest positivt var att bolaget behöll den lånsiktiga tillväxtguidningen och att man planerar att öppna något fler butiker än konsensus räknat med.

Tele2:s Q4-rapport var relativt odramatiskt och utdelningen föreslås till 5,35 kr som väntat. Kundintaget i Nederländerna var dock svagt och guidningen för 2016 var mycket svag. Rörelseresultatet för 2016 väntas bli avsevärt lägre än marknaden räknat med och investeringarna högre, vilket lär tynga aktien idag.

SCA:s justerade rörelseresultat för Q4 på 3,454 mnkr var något lägre än marknadens prognos, drivet av ett svagare resultat inom Mjukpapper än väntat. Detta förklaras troligen främst av ett svagt resultat inom SCA:s kinesiska verksamhet Vinda.

Electrolux Q4-rapport var i stora drag i linje med marknadens förväntningar justerat för extraordinära poster och valutaeffekter. Den europeiska verksamheten har utvecklats väl och marginalen inom EMEA var stark, vilket kan bidra till en svagt positiv kursreaktion idag.

Intrum Justitias rapporterade rörelseresultat för Q4 var lägre än väntat, men justerat för engångsposter var resultatet 7% bättre än väntat. Vi räknar med något höjda prognoser i marknaden framöver. Historiskt har aktien ofta gått ner initialt på rapportdagen trots stabila rapporter, men återhämtat sig efteråt. Går aktien ner ser vi det som ett intressant köpläge.

NCC levererade en stark rapport med ett rörelseresultat som var hela 27% högre än konsensusprognosen och en orderingång som var 12% högre än väntat. Dessutom föreslås en utdelning på 3 kr per aktie, trots att bolaget kommunicerat nollutdelning. Aktien kommer att gå bra idag.

Detta händer idag
Vid lunch rapporterar Atlas Copco och Getinge. Eniros preferensaktie ger utdelning (12 kr).   Idag presenteras även detaljhandelsförsäljningen i Sverige under december. Från EMU får vi konjunkturbarometern för januari och från USA får vi order varaktiga varor under december.

Läs fler inlägg på Börsflödet