Rapportfloden fortsätter

Stockholmsbörsen vänder upp under torsdagen. Vid lunchtid noterades OMXS30 0,7 procent högre. MTG stiger med drygt 5 procent efter det kombinerade aktie- och kontantbudet på den nordiska TV-verksamheten. Budgivaren TDC faller med 13 procent. Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk faller med 5 procent efter att ha presenterat en rapport som var svagare än väntat. Gårdagens förloraraktier Ericsson och H&M går åt olika håll i dagens handel. Ericsson rekylerar upp med cirka 3 procent, medan H&M fortsätter att falla med 1 procent..

De europeiska långräntorna stiger och den svenska tioåriga statsobligationsräntan har stigit med 3 räntepunkter till 0,95 procent. Första vardagen i månaden innebär som vanligt mycket fokus på inköpschefsindex. Industri-PMI för Europa låg på fortsatt höga nivåer kring 60, medan indexet för Sverige tickade ner till 57,0 från förra månadens 60,4. En euro kostar just nu 9,81 kronor och en dollar 7,89 kronor. 

Oljepriset har stigit under förmiddagen och ett fat brentolja kostar vid lunchtid 69,60 dollar.

 

Rapporter på morgonen:

Mediaföretaget MTG säljer sin verksamhet inom tv i Norden, Nordic Entertainment, tillden danska teleoperatören TDC i en affär som värderar verksamheten till 19,6 miljarderkronor. Köpeskillingen består dels av ett kontant belopp om 3,3 miljarder kronor, dels 309 miljoner nyemitterade aktier i TDC, motsvarande 28 procent av det sammanslagnabolaget. Budpremien är således beroende av aktiekursutvecklingen i TDC. Aktierna i TDC kommer i ett andra steg delas ut till ägarna i MTG. Samgåendet förväntas vara genomförtunder andra halvåret 2018. Det kvarvarande MTG kommer även fortsättningsvis var noteratpå Stockholmsbörsen och kommer i första hand vara fokuserat på en portfölj med digitalatillväxtverksamheter med fokus på e-sport, online-spel och digitalt videoinnehåll, samtinnehav i andra mediabolag.

Byggbolaget JM presenterade en rapport för det fjärde kvartalet 2017 där försäljningenöversteg förväntningarna med 5 procent och rörelseresultatet var 8 procent bättre änväntat. Antalet produktionsstarter var 19 procent högre än väntat, men andelen sålda ellerbokade bostäder i förhållande till pågående produktion sjönk till 65 procent (77). Bolagetföreslår en utdelning på 11 kronor per aktie, vilket var i linje med förväntningarna. Däremot ska JM inte förvärva egna aktier under det första kvartalet.

Lundin Petroleum redovisade en försäljning och ett EBITDA under det fjärde kvartaletsom var 14 respektive 5 procent bättre än konsensusprognosen. Bolaget upprepade sinfärska produktionsprognos om 74-82.000 fat per dag under 2018. Under 2017 uppgickproduktionen till i genomsnitt 86.000 fat per dag. Bolaget föreslår för första gången en utdelning på 4 kronor per aktie.

Nokia redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som var 5 procent högre än konsensusprognosen och ett justerat rörelseresultat som var 13 procent bättre än väntat.Justerat för en engångspost i patentportföljen var försäljningen mer i linje medförväntningarna och resultatet något svagt. Rörelsemarginalen i Networks sjönk till 11,1 procent, jämfört med väntade 12,1 procent. Kassaflödet var starkt. Nokia räknar med attkoncernens justerade rörelsemarginal (non-IFRS) ska uppgå till 9-11 procent för helåret2018 och att vinsten per aktie uppgår till 0,23-0,27 euro, vilket är något lägre änmarknadens nuvarande prognoser. För 2020 prognostiserar bolaget att vinsten per aktieska uppgå till 0,37-0,42 euro.

Läkemedelsjätten Novo Nordisk presenterade en rapport för det fjärde kvartalet som varnågot svagare än väntat. Försäljningen var 2 procent lägre än väntat till följd av lägre insulinförsäljning och rörelseresultatet var 4 procent lägre än väntat. Bolagetprognostiserar en försäljningsökning under 2018 på 2-5 procent (konsensus +5,1 procent) och en resultatökning på 1-5 procent (konsensus +4,9 procent). Mot bakgrund av det ovanstående är det motiverat att aktien faller i dagens handel.

Skanska redovisade en orderingång under det fjärde kvartalet som var 2 procent lägre änkonsensusprognosen. Rörelseresultatet uppgick till 738 miljoner kronor, vilket var bättre änväntade 512 miljoner kronor (Q4 är dock ett säsongsmässigt litet kvartal). Bolaget vinstvarnade den 17 januari, varför många av siffrorna i rapporten var kända sedan tidigare.

Fönstertillverkaren Inwido redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som var i inje med förväntningarna, medan det justerade rörelseresultatet var 3 procent lägre änväntat. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 3,50 kronor per aktie.

Läs fler inlägg på Börsflödet