Rapportsäsongen drar igång på allvar

Europaterminen pekar svagt nedåt inför börsöppningen. De amerikanska börserna adderade 0,3-0,4 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning och totalt under dagen steg de viktigaste indexen med 1,1-1,4%. I kölvattnet av ett stigande oljepris blev Energi (+3,8%) bästa sektor. Volatilitetsindex föll till 22,5 (24,1). Utöver ett stärkt oljepris, gynnades börserna av positiva utfall för det amerikanska konsumentförtroendet och stabilt ökande amerikanska huspriser..

Oljepriset återhämtade sig under gårdagen. På morgonen kostade brentoljan 31,20 dollar per fat.

Räntan på den amerikanska 10-åriga statsobligationen var oförändrad på 2,00%. USD/SEK har sjunkit något och noterades på morgonen till 8,54.

De asiatiska börserna steg överlag under natten och morgonen. Tokyobörsen steg med 2,7%. Klockan 8:30 hade Hongkongbörsen stigit med 1,2%, medan Shanghaibörsen hade tappat 0,5%.

Rapporter på morgonen
Ericsson levererade en solid Q4-rapport på morgonen. Försäljningen var något lägre än prognostiserat, medan rörelseresultatet var 4% högre än väntat (dock delvis p.g.a. av engångsposter). Positivt var att bolaget noterade en återhämtning i Nordamerika och Kina under kvartalet. Därtill var kassaflödet starkt och den föreslagna utdelningen på 3,70 kr per aktie något högre än väntat.

Nordeas Q4-rapport var något svagare än väntat. Räntenettot pressades mer än väntat av de låga inlåningsmarginalerna och var 1% lägre än konsensusprognosen. Provisionsnettot var marginellt lägre än prognostiserat medan tradingnettot (av lägre vinstkvalitet) var bättre. Justerat för högre omstruktureringskostnader än väntat var rörelseresultatet relativt i linje med konsensusprognosen. Positivt var en föreslagen höjd utdelning till 0,64 euro per aktie, motsvarande en direktavkastning på nära 7%. Vi räknar med mindre negativa vinstprognosrevideringar i marknaden.

 

Detta händer idag
Idag inleds den svenska rapportsäsongen på allvar då bl.a. Ericsson, Nordea, HiQ och Qliro rapporterar. Federal Reserve har penningpolitiskt möte och ger styrräntebesked. Marknaden förväntar ingen åtgärd på mötet och prisar in betydligt färre än Feds kommunicerade fyra räntehöjningar under året. Riksbankens direktion sammanträder.

Läs fler inlägg på Börsflödet