Rejäl omsvängning under dagen

Stockholmsbörsen inledde kraftigt i rött i kölvattnet av svaga USA- och Asienbörser, men återhämtade sig successivt i takt med en vändning i oljepriset. OMXS30 stängde 1,6 procent högre. Bäst bland storbolagen gick SSAB (+9 procent) efter kinesiska regeringsuppgifter att landets stålproduktion ska minska med 100-150 miljoner ton. Verkstad och Råvarurelaterat gick starkt överlag. New York-börsen noterades cirka 1 procent högre vid 17:30-tiden med stöd av ett högre oljepris och starka huspris- samt konsumentdata..

Oljepriset är fortsatt volatilt. Efter att ha tappat kraftigt under gårdagen och natten studsade brentoljan upp från 29,30 till 31,70 dollar per fat vid tiden för Stockholmsbörsens stängning. En bidragande orsak till prisuppgången sägs vara att några av de större OPEC-länderna och Ryssland är mer flexibla till att överväga produktionssänkningar. Oljepriset är för närvarande det mest avgörande för aktiekursutvecklingen globalt. En återhämtning i oljepriset bedöms minska de finansiella riskerna i marknaden vilket driver upp aktiekurserna och vice versa.

De längre marknadsräntorna faller något, samtidigt som kronan handlades relativt oförändrat mot dollarn och euron.

Detta händer i morgon
I morgon inleds den svenska rapportsäsongen på allvar då bland annat Ericsson och Nordea rapporterar. Federal Reserve har penningpolitiskt möte och ger styrräntebesked. Marknaden förväntar ingen åtgärd på mötet och prisar bara in en av Feds kommunicerade fyra räntehöjningar under året. Riksbankens direktion sammanträder.  

Läs fler inlägg på Börsflödet