Kronförsvagning efter Riksbanksbesked

Stockholmsbörsen handlas 0,7 procent högre strax efter klockan 17. Läkemedelsföretaget Astra Zeneca leder uppgången tillsammans med Fingerprint Cards. Nordea är dagens storbolagsförlorare efter dagens kungörande att man flyttar sin domicil till Finland. Aktien backar lite över 1 procent. New Yorkbörserna inledde handeln svagt uppåt på torsdagen Dow Jones och S&P 500 är upp med 0,1 procent vardera, medan tekniktunga Nasdaq noteras 0,4 procent högre. Sektorvis går Fastigheter och Hälsovård framåt, medan Finans backar.

Europaräntorna sjönk, medan euron stärktes efter att ECB-chefen Mario Draghi sagt att eurons kurssvängningar är en källa till osäkerhet som kräver bevakning på grund av sin påverkan på prisutvecklingen, men att ECB:s utsikter på meddellång sikt är oförändrade. Han flaggade också för att QE-beslut troligtvis kommer i oktober. ECB lämnade som väntat sin styrränta och QE-program oförändrade.

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan på -0,5 procent och räntebanan oförändrad. Detta implicerar att styrräntan inte ska höjas förrän i mitten av 2018. Inga kommentarer gavs om köpen av statsobligationer (QE-programmet), vilka ska fortsätta under hela 2017. Riskbanken har nu implementerat inflationsmåttet KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) som den formella målvariabeln. De svenska marknadsräntorna är i stort sett oförändrade efter beskedet, men kronan har försvagats med 5 öre mot euron till 9,53.

Oljepriset backade något igår, men har stigit idag till 54,23 dollar per fat (brent).

 

OMXS30: Astra Zeneca och Nordea åt skilda håll

Källa. SIX

 


Läs fler inlägg på Börsflödet