Loomis dagens rapportförlorare

Stockholmsbörsen öppnade lägre i kölvattnet av lägre kurser i New York och Asien, men har återhämtat sig till nollstrecket. Dagens rapporterande bolag går åt olika håll. Alfa Laval och HiQ stiger 3 procent efter sina rapporter, samtidigt som Loomis är dagens rapportförlorare med ett kursfall på 8 procent. SCA har fallit med 2 procent, trots en rapport som var något bättre än väntat. Se även kommentarerna nedan..

De svenska obligationsräntorna rekylerar upp något, samtidigt som kronan försvagas marginellt. USD/SEK noteras till 7,90 och EUR/SEK till 9,78.

Morgonens rapporter
Alfa Laval redovisade en orderingång och försäljning under det fjärde kvartalet som var 5-6 procent högre än väntat. Det justerade rörelseresultatet (EBITA) ökade med 8 procent (jämfört med samma kvartal föregående år) och var 1 procent högre än konsensusprognosen. Såväl försäljning som resultat inom marinsegmentet överraskade positivt. Bolaget förväntar sig dock att efterfrågan under det första kvartalet 2018 kommer att vara något lägre än föregående kvartal. Bolaget föreslår en utdelning på 4,25 kronor per aktie, vilket är något lägre än väntat.

SCA redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som var i linje med konsensusprognosen, medan det justerade rörelseresultatet var 3 procent högre än väntat då samtliga affärsområden överraskade positivt på resultatnivå. Skogsbolaget föreslår en utdelning på 1,50 kronor, vilket var högre än väntat.

IT-konsulten HIQ redovisade ett rörelseresultat på 62,4 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, vilket var 9 procent högre än konsensusprognosen. Bolaget föreslår en höjd utdelning till 3,30 kronor (i linje med förväntningarna), vilket motsvarar en direktavkastning på nära 5 procent. Bolaget beskriver efterfrågan som fortsatt ”mycket god”.

Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisade en försäljning under det fjärde kvartalet som minskade med 1 procent (jämfört med samma kvartal föregående år) och som var marginellt lägre än förväntat. Rörelseresultatet (EBITA) var 4 procent lägre än väntat. Det var särskilt marginalen i den europeiska verksamheten som överraskade negativt. Bolaget föreslår en utdelning på 9 kronor (väntat var 8,70 kronor).

Detta händer idag
Idag rapporterar bl.a. Alfa Laval (7:30), HiQ (7:30), Loomis (7:30), Creades (8:00), SCA (8:00), Autoliv (12:00) och Holmen (lunchtid).

I morgon onsdag nås kulmen i rapportperioden vad gäller storbolagen då bland annat Intrum, SEB, Volvo, Ericsson, Electrolux, H&M och Securitas rapporterar. Under kvällen kommer även räntebesked från den amerikanska centralbanken. Marknaden förväntar att räntan hålls oförändrad.

MAKRO
- SCB: löner privat sektor november kl 9.30
- EMU: konfidensindikatorn januari kl 11.00
- EMU: BNP (est) 4 kv kl 11.00
- Tyskland: KPI (prel) januari kl 14.00
- USA: S&P/Case Shiller husprisindex november kl 15.00
- USA: hushållens konfidensindikator januari kl 16.00
- USA: oljelager (API), veckostatistik kl 22.30

Läs fler inlägg på Börsflödet