SSAB kursraket efter rapport

En dryg timme före börsstängning var Stockholmsbörsen en av Europas vinnarbörser med en uppgång på 0,5 procent. Om denna utveckling håller i sig innebär det att börsveckan slutar oförändrad. SSAB är dagens börsraket med en uppgång på nära 9 procent efter att ha presenterat en betydligt starkare rapport än väntat. Även Husqvarna stiger (+4,5 procent) efter sin rapport på morgonen. MTG:s kvartalsrapport togs däremot inte väl emot av marknaden. Aktien faller med drygt 7 procent. New York-börserna har öppnat dagens handel kring nollsträcket..

De svenska marknadsräntorna är oförändrade. Dollarn har stärkts betydligt mot kronan och euron. USD/SEK noteras till 9,02 och EUR/SEK till 9,65.

Oljepriset har fallit ytterligare och noteras nu under 53 dollar per fat (brent).

Morgonens rapporter
SSAB redovisade ett rörelseresultat på 702 miljoner kronor för det första kvartalet 2017. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 237 mnkr. Rörelsemarginalen var 4 procent, jämfört med väntade 1,6 procent. Även omsättningen överträffade marknadens förväntningar. Enligt bolagsledningen förklaras förbättringen främst av SSAB Europa genom ökade leveranser och priser samt en hög och stabil produktionsnivå. Även SSAB Special Steels förbättrade resultatet, trots att valsverket i Oxelösund stod stilla i drygt fem veckor efter ett haveri.

MTG rapporterade ett rörelseresultat som var något sämre än analytikerna räknat med. Omsättningen var dock i linje med förväntningarna. Bolagsledningen konstaterar att den organiska tillväxten överstigit 5 procent tre kvartal i rad och att MTG:s intäkter steg organiskt med 8 procent i det första kvartalet, och hänvisar främst till bolagets kärnverksamhet i Norden. Den digitala satsningen MTGX växer snabbt men förlusterna där är större än analytikerna förväntat. 

Husqvarnas försäljning och rörelseresultat var 5-6 procent högre än konsensusprognosen. En betydande del av resultatavvikelsen är hänförlig till valutaeffekter. Mot bakgrund av den starkare rapporten än väntat lär marknadens vinstprognoser behöva höjas.

Läs fler inlägg på Börsflödet