Stockholmsbörsen mot strömmen

Efter tre dagar i följd av uppgångar sjönk Stockholmsbörsen med 0,4 procent på torsdagen. Merparten större Europabörser handlades dock upp. BillerudKorsnäs steg med på 13 procent, efter en artikel i DI som gör gällande att flera aktörer räknar på ett eventuellt bud på bolaget. Att aktien varit tungt blankad kan bidra till att uppgången förstärks. Hexagon steg med nära 5 procent efter att ha presenterat en starkare rapport än väntat i morse. Novo Nordisk stiger med 1 procent efter en stabil rapport, medan sektorkollegerna Getinge och AstraZeneca ligger högst upp bland de svenska storbolagsförlorarna. Getinge tappade 8 procent efter ett uttalande från den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA om att det granskar rapporter om brister hos aortaballongpumpar från Getinges dotterbolag Maquet..

New York-börsen har inlett torsdagens handel med att stiga 0,6 procent. Spotify presenterade en rapport som visade att rörelseförlusten för det tredje kvartalet var betydligt mindre än förväntat. Aktien har dock fallit med drygt 3 procent, då utsikterna för intäkterna under årets fjärde kvartal var lägre än väntat.

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn sjönk till 55,0 i oktober, från 55,2 i september. Väntat var att indexet skulle ha sjunkit till 53,7. Den amerikanska motsvarigheten ISM sjönk till 57,7 i oktober, från 59,8 i september. Väntat var 59,0. Indexen är dock fortsatt långt över neutralnivån.

Kronan har stärkts kraftigt mot euron och dollarn. EUR/SEK noteras till 10,33 och USD/SEK till 9,06.

Rapporter på morgonen
Hexagon presenterade en stabil rapport för det tredje kvartalet. Försäljningen och det justerade rörelseresultatet var 2-3 procent högre än väntat. Utvecklingen i Kina (17 procent av koncernens försäljning) var oväntat stark med 13 procents organisk tillväxt, trots tuffa jämförelsetal.

Den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk presenterade en relativt odramatisk rapport för det tredje kvartalet. Försäljningen för det tredje kvartalet var marginellt högre och rörelseresultatet marginellt lägre än väntat. Bolaget upprepade i huvudsak sin helårsprognos för 2018, men FoU-kostnaderna var något höga. Bolaget står fast vid prognosen att investeringarna väntas uppgå till runt 9,5 miljarder danska kronor under 2018. För det fria kassaflödet anges nu ett intervall om 29-33 miljarder danska kronor (tidigare 27-32 miljarder danska kronor). Mot bakgrund av att bolaget nu förväntar sig ett bättre kassaflöde under innevarande helår höjs aktieåterköpen med en miljard danska kronor (till 15 miljarder danska kronor) under innevarande helår.

Danske Bank redovisade intäkter som var 1 procent högre än väntat, men ett resultat före skatt som var 3 procent lägre än väntat. Banken sänker sin guidning för räntenettot för 2018 till att vara lägre än under 2017 då volymökning motverkas av marginalpress (tidigare väntades ett högre räntenettot under 2018).

Läs fler inlägg på Börsflödet